Woonwagenbewoning

Algemeen

Top

Doortrekkende woonwagenbewoners strijken op uiteenlopende locaties neer. Het is belangrijk om hierover goede afspraken te maken. Hieronder enkele tips en documenten die jou als beleidsmedewerker kunnen helpen bij het opvangen van woonwagenbewoners.

Waar kunnen rondtrekkende woonwagenbewoners terecht?

Top

De minister van Binnenlandse Zaken pleit om woonwagenbewoners op te vangen op pleisterplaatsen. Dit zijn locaties waar deze bewoners terecht kunnen voor kortverblijf. Op deze locaties is geen duurzame infrastructuur aanwezig. Het is daarom een tussenoplossing, in afwachting van nieuwe doortrekkersterreinen.

Rechten, maar ook plichten

Top

Woonwagenbewoners hebben net als alle andere inwoners van een gemeente ook plichten. Ze hebben onder andere de plicht om het reglement na te leven van het terrein dat de gemeente tot hun beschikking stelt. Tevens zijn zij ook onderworpen aan gemeentereglementen en het politiereglement.

Het Vlaams agentschap voor Binnenlands Bestuur heeft d rie modellen en een stappenplan (zie documenten onderaan deze pagina) uitgewerkt voor het inrichten en beheren van een pleisterplaats. Je vindt er alle nuttige informatie over de plichten waaraan de woonwagenbewoners moeten voldoen.

Subsidie voor renovatie of uitbreiding woonwagenterreinen

Top

De Vlaamse overheid subsidieert 100% van de verwerving, inrichting, renovatie of uitbreiding van woonwagenterreinen, bestemd voor woonwagenbewoners, op basis van het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 mei 2000 houdende de subsidiëring van de verwerving, de inrichting, de renovatie en de uitbreiding van woonwagenterreinen voor woonwagenbewoners.

Wie komt in aanmerking voor deze subsidie? Provincies, gemeenten, OCMW's, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) en sociale huisvestingsmaatschappijen. Voor meer informatie: zie onderaan deze pagina op de 'externe websites'.

Zijn er woonwagenbewoners in jouw gemeente?

Top

Het provinciebestuur streeft naar meer officiële standplaatsen op doortrekkersterreinen. Om dit te realiseren, moeten we zicht krijgen op de situatie in onze provincie. Hiervoor hebben we de hulp nodig van de Oost-Vlaamse gemeenten. Je kan ons als gemeente helpen door:

 • het formulier ‘infofiche per gemeente’ in te vullen. Deze schetst de algemene situatie in jouw gemeente.
 • het formulier 'infofiche per groep' in te vullen. Als er groepen neerstrijken binnen je gemeente, is het wenselijk om deze informatie te verzamelen en door te geven aan het provinciebestuur.

Deze fiches zijn er enkel om informatie te verzamelen, zodat we in de toekomst beter kunnen inspelen op de noden en behoeften van de woonwagenbewoners.

Praktische tips voor politie en beleid

Top

Hier volgen twee interessante tips om in je gemeente om te gaan met rondtrekkende woonwagenbewoners:

 • 'Hoe omgaan met...' . In dit document vinden politie en beleidsmedewerkers praktische tips over hoe ze het verblijf van rondtrekkende woonwagenbewoners kunnen organiseren in hun gemeente. Je leest er meer over pleisterplaatsen, doortrekkersterreinen, ... voor woonwagenbewoners.
 • Wonen op Wielen. Dit is een praktische handleiding voor wie een woonwagenterrein wil aanleggen en beheren. Deze brochure is onmisbaar voor gemeentebesturen, provinciebesturen en sociale huisvestingsmaatschappijen. Ook woonwagenbewoners en andere geïnteresseerden vinden er nuttige informatie.
  • Wat is een woonwagen?
  • Wie woont in een woonwagen?
  • Wie legt een woonwagenterrein aan, beheert het, richt het in?
  • Waar en hoe plaats je een woonwagen?
  • Hoe vraag je een subsidie aan?

Je vindt beide documenten onderaan deze pagina.

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Ingrid De Meester- ingrid.de.meester@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 30