Projecten en projectsubsidies

Projectsubsidies experimentele woonprojecten Oost-Vlaanderen

De Provincie wil met deze subsidielijn inzetten op experimentele projecten 'Wonen'.