Reglement voor de subsidiëring van Sociale verhuurkantoren

Officiële benaming

Reglement voor de subsidiëring van Sociale verhuurkantoren

Sociale verhuurkantoren die een subside willen aanvragen, moeten hun aanvraag indienen voor 1 oktober 2016. Het subsidiebedrag per gesubsidiëerde woning bedraagt 2 000 EUR. Het reglement en het aanvraagformulier vind je hieronder.