Experimentele woonprojecten Oost-Vlaanderen

Nieuwe tendensen op de woonmarkt

Top

De maatschappij verandert en dus ook de woonbehoeftes van de mensen. Dit brengt een aantal uitdagingen met zich mee op vlak van wonen.

De Provincie Oost-Vlaanderen wil vernieuwende en experimentele woonvormen financieel ondersteunen. Zo subsidieert men organisaties die inspelen op lokale lacunes en maatschappelijke noden om de Oost-Vlaamse woonmarkt te versterken.

Daarnaast reiken we ook enkele voorbeelden aan om elkaar te inspireren en de woonmarkt samen te optimaliseren.

Subsidie experimentele woonprojecten

Top

Op basis van het nieuw reglement van 24 februari 2016 kunnen projectsubsidies toegekend worden aan innoverende, experimentele woonprojecten in Oost-Vlaanderen, die te maken hebben met 4 thema’s:

 • Meegroeiwonen
  Dit betekent dat de bewoners de woning kunnen aanpassen naargelang hun levensfase. Men schenkt hierbij voldoende aandacht aan comfort, veiligheid en toegankelijkheid. Zo maakt men levenslang wonen mogelijk.
 • Gemeenschappelijk wonen
  De bewoners staan samen in voor het gemeenschappelijk beheer van het gebouw waarin ze wonen. Er wonen minimaal 2 gezinnen in het gebouw. Ieder gezin heeft minimaal één privé ruimte. Daarnaast delen de verschillende gezinnen vrijwillig minimaal één gemeenschappelijke ruimte.
 • Aangepast wonen voor bijzondere doelgroepen
  De wooninrichting en woonomgeving van deze woningen zijn aangepast aan de doelgroep. Dit gaat altijd over een kwetsbare doelgroep zoals personen met een handicap, personen met psychische problemen, en andere.
 • Leefbare en duurzame wijken
  Binnen deze wijken vind je gezonde, duurzame en betaalbare woningen binnen een kwalitatieve leefomgeving. In de omgeving is er aandacht voor ruimte, milieu, mobiliteit, water, gezondheid en veiligheid, maar ook voor sociale betrokkenheid. Zo hecht men veel belang aan het betrekken van inwoners bij bestuurlijke beslissingen over de omgeving.

De experimentele woonprojecten dienen innoverend, klimaatgezond en compact te zijn.

Subsidie aanvragen

Top

De projectsubsidie kan je jaarlijks aanvragen vóór 1 september en kan maximaal twee keer verlengd worden na een evaluatie en een hernieuwde aanvraag.

Meer informatie en het aanvraagformulier, vind je op de subsidiepagina 'Experimentele woonprojecten'. Klik op de link onderaan deze pagina om naar de subsidiepagina te gaan.

Inspirerende voorbeelden

Top

Wil jij in jouw gemeente een project uitwerken? Weet je niet goed hoe je hieraan kan beginnen? Neem dan een kijkje in 'Projectfiches woonprojecten 2010-2017'. Je vindt er een overzicht van de gerealiseerde projecten, resultaten, contactpersonen ...

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Liesbeth Van Isterdael- liesbeth.van.isterdael@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 80 13