Levenslang wonen

De levensverwachting van de mens blijft stijgen. Het positieve aan deze vergrijzing is dat we langer fit blijven, meer genieten van ons pensioen, nog jaren thuis kunnen wonen, ... Er is slechts één beperking: onze huizen zijn niet gebouwd om er levenslang te blijven.

In een levenslange woning, ook wel een meegroeiwoning genoemd, kan iedereen leven: ongeacht de leeftijd of de lichamelijke beperkingen. De woning past zich aan als de omstandigheden en woonwensen van de bewoners veranderen. Noch handicap, noch ouderdom kan de bewoners dwingen te verhuizen.

Levenslang wonen mikt op 2 leeftijdsgroepen:

  • ouderen, die het recht hebben om zo lang mogelijk in hun eigen huis te leven
  • de jongere generaties, die nog niet stil staan bij het feit dat ze ooit minder beweeglijk kunnen worden 

Investeren in toegankelijkheid, levenslang wonen en meegroeiwonen is investeren in de toekomst!

Meer weten over wat de Provincie Oost-Vlaanderen doet om levenslang wonen mogelijk te maken? Contacteer dan onze dienst Maatschappelijke Participatie.

Contact

Provincie Oost-Vlaanderen
Dienst Maatschappelijke Participatie
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 71 40

Inter vzw
Belgiëplein 1
3510 Hasselt
011 26 50 30
info@inter.vlaanderen
www.inter.vlaanderen