Campagne 'Iedereen gelijk voor de huurmarkt!'

Banner Campagne Iedereen gelijk voor de huurmarkt

Het provinciebestuur zoekt goede voorbeelden die discriminatie op de huurmarkt tegen gaan!

Er worden door de lokale partners al veel inspanningen geleverd om discriminatie tegen te gaan. Denk maar aan het Gelijke Behandelingsprotocol van de Stad Sint-Niklaas en van de gemeenten Nevele en Wachtebeke, het Gents charter gelijke toegang tot huisvesting, het project glijdende huurovereenkomsten van het CAW Oost-Vlaanderen, ...
Dergelijke initiatieven verdienen navolging, net omdat ze verhuurders motiveren om iedereen op éénzelfde manier te behandelen ongeacht leeftijd, geslacht, huidskleur, inkomen, partnerkeuze, ...

Help ons een zicht te krijgen op de vele goede initiatieven die vandaag reeds bestaan om discriminatie op de huurmarkt tegen te gaan. Goede voorbeelden mag je per mail bezorgen aan Ingrid De Meester (zie contactgegevens)

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Ingrid De Meester- ingrid.de.meester@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 30