Aanvullende lening

Voorwaarden

Top

Als je een woning in Oost-Vlaanderen koopt, bouwt of verbouwt, kan je een aanvullende provinciale lening aanvragen.

Dit zijn de belangrijkste voorwaarden:

 • Je gezamenlijk belastbaar inkomen van 3 jaar geleden is niet hoger dan 38 442,00 EUR indien je alleenstaand bent of 51 256,00 EUR indien je een gezin hebt of samenwoont. Deze bovengrens wordt jaarlijks aangepast aan de gezondheidsindex. Je mag bij deze bovengrens nog 5% per persoon ten laste bijtellen.
 • De geschatte verkoopwaarde van je woning ligt niet hoger dan
  182 000,00 EUR. Deze waarde mag je met 5% verhogen per persoon ten laste.
 • De woning waarvoor je de aanvullende lening aanvraagt, is de enige woning die je in volle eigendom bezit.
 • Je hebt nog steeds een hypothecaire lening lopen voor die woning.
 • De terugbetalingstermijn van de provinciale aanvullende lening bedraagt 5, 10, 15 of 20 jaar.
 • Je betaalt maandelijks een vastgelegd bedrag via domiciliĆ«ring.
 • Maximum bedrag: 12 000 EUR.

Voorbeelden maandelijkse afbetaling

Top

Om het wat duidelijker te maken, vind je in onderstaande tabel een overzicht van de maandelijkse aflossingen.

Ontleend kapitaal 5 jaar 10 jaar 15 jaar 20 jaar
debetrentevoet 1,38% 1,67% 1,77% 1,82%
5 000 EUR 86,29 EUR 45,27 EUR 31,65 EUR 24,87 EUR
10 000 EUR 172,58 EUR 90,54 EUR 63,30 EUR 49,74 EUR
15 000 EUR 207,09 EUR 108,65 EUR 75,96 EUR 59,59 EUR

Aanvraag

Top

Een correcte aanvraag bestaat uit volgende documenten:

 • Het aanvraagformulier: dit formulier wordt volledig ingevuld door jou en door de kredietmaatschappij.
 • Attest registratie: dit attest wordt ingevuld door het registratiekantoor. Kreeg je voor de hoofdlening een sociale lening? Dan is dit attest niet meer nodig.
 • Attest werkgever: dit attest wordt ingevuld door de werkgever. Als jij en jouw partner alle twee een inkomen hebben, zijn er twee attesten nodig. Je voegt alle twee een kopie bij van je laatste loonfiche(s).
 • Formulier 'opgave rekeningnummer': dit formulier wordt ingevuld door jou en jouw partner.
 • Een kopie van de akte van de hoofdlening of een bewijs van de notaris.
 • Een kopie van het aanslagbiljet van de personenbelasting, inkomsten van 3 jaar geleden.
 • Bij verbouwingen een bestek, liefst opgemaakt door een aannemer, een architect of een firma.
 • Een kopie van het attest van de kinderbijslag.

De eerste 4 documenten kan je onderaan deze pagina terugvinden.

Let op, geld lenen kost ook geld.

Meer weten?

Top

Stel je vraag telefonisch op het nummer 09 267 75 20 of via mail naar aanvullendeleningen@oost-vlaanderen.be. Of kom langs tijdens onze openingsuren:

 • Dinsdag- en donderdagvoormiddag van 9 tot 12u
 • Woensdag van 9 tot 12u en van 14u tot 16u

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 20
aanvullendeleningen@oost-vlaanderen.be

Sociale kredietmaatschappijen:

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen provinciale dienst
Virginie Lovelinggebouw
Maria Hendrikaplein 70 bus 94
9000 Gent
tel.09 220 20 22 - fax 09 220 64 78
info@vlaamsewoonlening.be
www.vmsw.be

Vlaams Woningfonds - provinciale dienst
Oude Houtlei 13a
9000 Gent
tel. 09 222 03 94
info@vlaamswoningfonds.be
www.vlaamswoningfonds.be

Erkende Vennootschappen voor Sociaal Woonkrediet
www.sociaal-woonkrediet.be