Waterlopen van 2de en 3de categorie - Subsidiëring projecten

Officiële benaming

Provinciaal reglement van 22 januari 2014 betreffende de subsidiëring van projecten gerelateerd aan waterlopen van 2de en 3de categorie uitgevoerd door polders, wateringen, gemeenten of erkende terreinbeherende natuurverenigingen

Contact

dienst Integraal Waterbeleid
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Marie-Paule De Poorter- marie-paule.de.poorter@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 66