Werken aan waterlopen

Wie doet wat?

Hier vind je een overzicht van de verschillende instanties die werken rond waterlopen.

Werken uitgevoerd door ons bestuur

Het provinciebestuur investeert jaarlijks in waterlopen. Naast realisering van o.a. wachtbekkens valt ook het onderhoud van de waterlopen onder provinciaal beheer. Je vindt hier ook een kaart met de werkingsgebieden van de sectoringenieurs en hun contactgegevens.

Werken aan waterlopen door derden

Voor werken aan een onbevaarbare waterloop heb je een machtiging nodig. Het is mogelijk om de aanvraag voor een machtiging te integreren in de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. Daarnaast kan je ook een machtiging via een aparte procedure aanvragen. Hier vind je meer informatie.

Constructies en beplanting naast de waterloop

Mogelijkheden en beperkingen bij het aanbrengen van constructies en beplanting langs de oever van een onbevaarbare waterloop.

Subsidies voor projecten van gemeenten, polders, wateringen en erkende terreinbeherende natuurverenigingen

Hier vind je de voorwaarden en de aanvraagformulieren voor subsidies voor projecten die betrekking hebben op waterlopen van 2de en 3de categorie.

Schadevergoeding zomermaaien

Om ook in de zomerperiode een goede waterafvoer te kunnen garanderen, zal de Provincie in een aantal waterlopen maaiwerken uitvoeren tussen 1 juni en 15 september. Het provinciebestuur voorziet een schadevergoeding voor de gebruiker. Lees hier meer over de voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor deze vergoeding.