Nieuwsbrief De Waterstand

Met deze digitale nieuwsbrief willen wij je op de hoogte houden van alles wat er in de provincie op het vlak van waterbeleid gebeurt. Waterbeleid is immers één van de kerntaken van de Provincie, waar jaarlijks flink in geïnvesteerd wordt. Via deze weg willen we onze kennis en ervaring delen met iedereen die begaan is met waterbeleid en -beheer, je informeren over maatregelen op het terrein en over de ondersteuning van de Provincie aan lokale besturen voor werken aan waterlopen die zij zelf beheren.

Geïnteresseerd? Via de link 'Elektronische nieuwsbrieven' onderaan kan je je op de digitale nieuwsbrief De Waterstand inschrijven.

Hier vind je de reeds verschenen nieuwsbrieven.

Eerder verschenen nieuwsbrieven

Wens je ook op de hoogte te blijven van wat er in de provincie gebeurt op het vlak van milieu- en natuurbeleid? Schrijf je dan via dezelfde link in op de digitale nieuwsbrief Leefmilieu, of bekijk de vroegere nieuwsbrieven via de link 'Nieuwsbrief Leefmilieu'.