Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Waterbeleid

Waterbeleid

Integraal waterbeleid betekent waterlopen beheren op een duurzame manier. We houden daarbij rekening met alle onderdelen van het watersysteem en alle functies die dat watersysteem moet vervullen. We voeren investeringswerken uit en zorgen voor het onderhoud van ongeveer 1650 km onbevaarbare waterlopen. We staan ook in voor de planning en organisatie van het integraal waterbeleid op lokaal niveau. Daarbij staat het verder uitbouwen van de samenwerking met de gemeenten, polders en wateringen en de Vlaamse Overheid centraal.

Werken aan waterlopen

Ons bestuur staat in voor de onderhouds- en investeringswerken aan zo'n 1650 kilometer beken. We houden hierbij rekening met de principes van het integraal waterbeleid. Voor schade aan gewassen door de zomermaaiing kan een schadevergoeding aangevraagd worden.
Ook particulieren kunnen werken uitvoeren en beplanting aanbrengen. Hiervoor is een vergunning vereist.

Exoten, ongewenste gasten in onze waterlopen

Uitheemse planten in onze waterlopen verdringen onze eigen soorten en veroorzaken problemen met de waterafvoer. Hier kan je ze leren herkennen!

Atlas van de onbevaarbare waterlopen digitaal

Je kan de Atlas der Waterlopen in digitale vorm raadplegen. Het gisoost-loket en de databankopvraging zijn volledig vernieuwd!

Reorganisatie Polders en Wateringen

De gouverneur en de deputatie werkten krachtlijnen uit voor een betere werking van polders en wateringen.

Stroomgebied beheerplannen

Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2016-2021 in openbaar onderzoek.

Wetgeving

Hieronder vind je de belangrijkste wetgeving rond de onbevaarbare waterlopen.

Nieuwsbrief De Waterstand

NIEUW! De digitale Nieuwsbrief De Waterstand informeert je over plannen en werken rond water in Oost-Vlaanderen.

Beleidskader wateradviezen

Heel wat bouwaanvragen worden aan onze dienst ter advies voorgelegd. Hieronder lees je met welke aandachtspunten je bij een bouwaanvraag best rekening houdt voor een vlotte dossierbehandeling.