Bouwen zonder architect

Voor de opmaak van een bouwdossier in het kader van een bouwaanvraag is meestal een architect vereist. Een beperkt aantal personen moet daarvoor - wegens zijn opleiding - geen beroep doen op een architect.

Beroepsprocedure stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen

De deputatie is de beroepinstantie voor de beslissingen van de colleges van burgemeester en schepenen betreffende aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsvergunning. Je leest hier hoe een beroep kan ingesteld worden.