Overzicht definitieve PRUP's

Op deze pagina vind je per gemeente een overzicht van de definitieve provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's).

Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Naast een korte toelichtende tekst vind je per RUP de verschillende documenten.

Ronse PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Ronse --- BELANGRIJK : deelRUP Zonnestraat - Snoecklaan vernietigd door de RVS dd 30/6/2011 --- (22/12/2008)

Overzicht documenten

 

Terug