PRUP Golfterrein Vlierzele

Openbaar Onderzoek

Het openbaar onderzoek van het PRUP ‘Golfterrein Vlierzele' te Vlierzele loopt van dinsdag 6 juni 2017 tot en met vrijdag 4 augustus 2017 .

Het ontwerp ligt ter inzage in :

  • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

Gedurende de periode van het openbaar onderzoek kunnen bezwaren en opmerkingen per aangetekend schrijven ingediend worden bij de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent, of door afgifte tegen ontvangstbewijs in :

  • het Provinciaal Administratief Centrum, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
  • het gemeentehuis van Sint-Lievens-Houtem, Marktplein 3, 9520 Sint-Lievens-Houtem

De datum van de poststempel of van het ontvangstbewijs geldt als bewijs.

Infomarkt op woensdag 7 juni

Om iedereen zo goed mogelijk te informeren, hebben we op 7 juni een infomarkt georganiseerd. De infopanelen kan je terugvinden onderaan bij 'documenten'.

Meer informatie

Je kan steeds terecht bij de gemeente Sint-Lievens-Houtem en bij de Provincie Oost-Vlaanderen.

Contact

Dienst Ruimtelijke Planning
PAC Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.tel. 09/267 75 64
ruimtelijke.planning@oost-vlaanderen.be