Procoro

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt er een adviesraad voor ruimtelijke ordening opgericht op het niveau van de provincie, de PROCORO genaamd.

Samenstelling

Goedgekeurde verslagen

Op deze pagina vind je de goedgekeurde verslagen terug van de PROCORO van de provincie Oost-Vlaanderen sinds januari 2010.

Contact

PROCORO Oost-Vlaanderen