Provinciaal mobiliteitspunt - Aanbod

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) is een informatie- en adviescentrum voor werkgevers die meer willen weten over duurzaam woon-werkverkeer.
De adviseurs van het PMP denken graag mee over het optimaliseren van de mobiliteit naar en rond je organisatie.

Je kan als werkgever steeds terecht bij een provinciaal mobiliteitspunt voor gratis ondersteuning en begeleiding bij de aanpak van je mobiliteitsbeleid.

Concreet kan het PMP van je provincie 3 dingen voor jou, als werkgever, doen:

1. Informeren: het PMP levert je informatie over duurzaam woon-werkverkeer adhv mobiliteitsadvies en infosessies. Het PMP fungeert ook als helpdesk.

2. Mobiscan opmaken: de mobiscan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf en brengt de mobiliteitsstromen van je personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens wordt een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen die je bedrijf kan nemen om de mobiliteit van je werknemers beter te organiseren.
Meer info: zie de infofiche Mobiscan onderaan deze pagina.

3. Pendelfonds: bedrijven kunnen dankzij het pendelfonds tot 50% subsidie krijgen van de Vlaamse overheid voor projecten die werknemers aanmoedigen om op een duurzame manier van en naar het werk te gaan. Het PMP begeleidt en ondersteunt je bedrijf bij de opmaak van een pendelfondsdossier.
Meer info: zie de infofiche Pendelfonds onderaan deze pagina.

Contact

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Carolina De Winne- carolina.de.winne@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 69
Tinneke De Caluwe- tinneke.de.caluwe@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 28

Nieuws (laatste update september 2015)

Nieuws van het Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen.

Bedrijven

Derde betalersysteem De Lijn en NMBS, carpooldatabank, fietsvergoeding,... 

Werknemers

Carpoolen, openbaar vervoer of fietsverhuur.

Pendelfonds voor duurzaam woon-werkverkeer

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een vlot en duurzaam woon-werkverkeer bevorderen. Onlangs werd een nieuwe oproep gelanceerd. Een dossiernummer kan je aanvragen tot 13 februari 2017. De projectvoorstellen voor deze oproep kunnen tot 1 mei 2017 worden ingediend.