Provinciaal mobiliteitspunt

Het Provinciaal Mobiliteitspunt (PMP) is een informatie- en adviescentrum voor werkgevers die werk willen maken van duurzaam woon-werkverkeer. Het PMP begeleidt en ondersteunt ook je bedrijf bij de opmaak van een pendelfondsdossier

Je kan als werkgever steeds terecht bij een provinciaal mobiliteitspunt voor gratis ondersteuning en begeleiding bij de aanpak van je mobiliteitsbeleid.

Concreet kan het PMP van je provincie 3 dingen voor jou, als werkgever, doen:

1. Informeren: het PMP levert je informatie over duurzaam woon-werkverkeer adhv mobiliteitsadvies en infosessies. Het PMP fungeert ook als helpdesk.

2. Mobiscan opmaken: de mobiscan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf en brengt de mobiliteitsstromen van je personeelsleden in kaart. Op basis van deze gegevens wordt een lijst opgesteld met mogelijke maatregelen die je bedrijf kan nemen om de mobiliteit van je werknemers beter te organiseren.
Meer info: zie de infofiche Mobiscan onderaan deze pagina.

3. Pendelfonds: bedrijven kunnen dankzij het pendelfonds tot 50% subsidie krijgen van de Vlaamse overheid voor projecten die werknemers aanmoedigen om op een duurzame manier van en naar het werk te gaan. Het PMP begeleidt en ondersteunt je bedrijf bij de opmaak van een pendelfondsdossier.
Meer info: zie de infofiche Pendelfonds onderaan deze pagina.

Contact

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
09 267 77 53
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Nieuws

Nieuws van het Provinciaal Mobiliteitspunt Oost-Vlaanderen.

Mobiscan

De mobiscan analyseert de bereikbaarheid van je bedrijf en brengt de mobiliteitsstromen van je personeelsleden in kaart.

Inspiratiedag

Tijdens de Inspiratiedag komen enkele concrete en actuele onderwerpen aan bod die jou als mobiliteitscoördinator helpen bij de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Pendelfonds

Het Pendelfonds subsidieert projecten die een vlot en duurzaam woon-werkverkeer bevorderen.