Fietssnelwegen

Aanduiding van de fietssnelwegen

Binnenkort op minder dan 30 minuten vlot en veilig met de (elektrische) fiets van Deinze, Lokeren of Wetteren naar Gent? Het kan via de Oost-Vlaamse fietssnelwegen en door een uniek samenwerkingsverband!

De Provincie Oost-Vlaanderen maakt al jaren werk van een veilig fietsroutenetwerk doorheen de provincie.
Op 16 oktober 2014 besliste de Oost-Vlaamse deputatie om prioriteit te geven aan de aanleg van fietssnelwegen. Deze hoofdroutes vormen voortaan de ruggengraat van het Oost-Vlaamse fietsroutenetwerk.
Op 2 september 2015 nam de provincieraad kennis van het Oost-Vlaams Fietssnelwegenplan. Het plan is een gedragen fietssnelwegennet dankzij constructief en veelvuldig overleg de voorbije maanden met meerdere partners.
Op 3 september 2015 stelden de Provincie en haar partners het Fietssnelwegenplan voor en ondertekenden zij het gemeenschappelijke engagement om het fietssnelwegennet verder te realiseren.

Van Lange afstandsfietsroutes naar Fietssnelwegen

Top

De Provincie heeft ruime ervaring in de aanleg van fietswegen als onderdeel van het netwerk Lange Afstandsfietspaden (LAF). De fietssnelwegen vormen een selectie van de prioritaire assen van dit netwerk en worden de beste fietsverbindingen tussen de Oost-Vlaamse steden en economische knooppunten.

Nu ervaren veel fietsers de weg naar het werk, de school, de supermarkt, het station of naar vrienden nog als te onveilig, oncomfortabel en/of met te veel omwegen. De aanleg van deze fietssnelwegen moet daar verandering in brengen.

Het is de bedoeling om het functioneel fietsverkeer te verhogen. Het overgrote deel van de dagelijkse verplaatsingen zijn perfect fietsbaar. De elektrische fietsen zorgen er zelfs voor dat meer locaties binnen kortere tijd kunnen bereikt worden. Via een fietssnelweg wordt het mogelijk om veilig en comfortabel van bvb. Deinze, Lokeren en Wetteren naar Gent te fietsen op een half uur tijd.

De Provincie voorziet in haar meerjarenplan jaarlijks 2,5 miljoen EUR en streeft er zo naar om 20 km fietssnelwegen per jaar te realiseren. Het budget wordt ook gebruikt om waar nodig fietsbruggen en/of tunnels te voorzien.

Het LAF kent een heel ruime selectie van routes langs spoorwegen, rivieren, kanalen en oude spoor- en trambeddingen, heeft een lengte van ca. 1200 km en wordt zowel functioneel als recreatief intensief gebruikt. De selectie van fietssnelwegen hierin omvat iets meer dan 660 km aan prioritaire functionele routes. Deze routes zullen ook de hoofdroutes van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF) vormen, een netwerk dat samen met het Vlaams Gewest en de gemeenten werd uitgebouwd over heel Vlaanderen.

Vlot met de fiets naar het werk

Top

De focus ligt heel sterk op functionele verplaatsingen (5 tot 15-20 km+) naar school, werk, winkel, ... De fietssnelwegen zullen aansluiten op hoogwaardige fietsroutes in steden en gemeenten, gelijkaardige routes in de omringende provincies en op stations en stopplaatsen van de NMBS.
De centrumsteden en de kleinstedelijke gebieden, de havens en de overige economische centra van Oost-Vlaanderen worden de belangrijkste knooppunten.

Bijna de helft gerealiseerd, iets meer dan een kwart is befietsbaar, nog 30% te realiseren

Top

De fietssnelwegen zijn nog niet overal gerealiseerd. Momenteel is 43% van het netwerk van goede tot zeer hoge kwaliteit. Sommige routes zijn bijna volledig gerealiseerd, andere ontbreken nog grotendeels. Daarnaast is 27% van het netwerk 'befietsbaar', waarmee bedoeld wordt dat fietsers er de weg delen met andere gebruikers. Vooral in steden is dat vaak de enige oplossing. De Provincie streeft hier naar de aanleg van 'fietscorridors', zoals vb. fietsstraten.
Nagenoeg 200 km netwerk ontbreekt volledig (30%).
Deze ontbrekende delen worden route per route aangepakt.

Pareltjes

Top

De fietssnelwegen moeten pareltjes worden op vlak van fietsinfrastructuur. Er wordt sterk ingezet op gebruiksvriendelijkheid en herkenbaarheid (kwalitatief wegdek, ruime breedte, uniforme bewegwijzering, nummering, verlichting, infoborden, rustplekken, vuilnisbakken, eventueel fietsherstelpunten, ...). De snelwegen zullen ingericht worden als 'gestrekte' route: vlak, rechtdoor en zoveel mogelijk conflictvrij en met beveiligde kruispunten. De minimumbreedte wordt 3 meter, bij voorkeur in beton of asfalt en de ontwerpsnelheid is 30 km/u. Waar mogelijk wordt ook voorzien in verlichting.

Een gedragen netwerk dat in een goede samenwerking wordt gerealiseerd

Top

De Provincie ging de voorbije maanden hiermee de boer op bij alle Oost-Vlaamse steden en gemeenten, en bij alle infrastructuurbeheerders. Het resultaat is een gedragen fietssnelwegennet voor Oost-Vlaanderen, dat in samenwerking met die partners wordt gerealiseerd.

Het netwerk ligt voor 80% langs spoorlijnen, oude spoorbeddingen of waterwegen. Met deze infrastructuurbeheerders, resp. Infrabel en W&Z, worden samenwerkingsovereenkomsten afgesloten om tot degelijke, veilige realisaties te kunnen komen.
De samenwerking met MOW, AWV en met de steden en gemeenten gebeurt volgens de spelregels van de fietsfondsprocedure cfr het mobiliteitsdecreet. Vlaanderen voorziet vervolgens in een betoelaging van 40% aan de Provincie voor de realisatie.

Blijvende inzet

Top

De Provincie blijft dus inzetten op de uitbouw van een veilig en kwalitatief hoogwaardig fietsroutenetwerk en investeert hiervoor jaarlijks 2,5 miljoen EUR in de fietssnelwegen.
- Daarnaast zal de Provincie de subsidies aan de gemeenten voor de aanleg van fietscorridors, fietspaden en fietsstraten, waar geen fietssnelweg mogelijk is verhogen van 80% naar 100%.
- Het onderhoud van de fietssnelwegen verschilt vaak per gemeentelijk grondgebied. Om dezelfde, oorspronkelijke kwaliteit van de fietssnelwegen te kunnen blijven garanderen, werkt de Provincie een nieuw eigen onderhoudssysteem uit.
- Een nieuw Oost-Vlaams Stuurgroep Fietssnelwegen zal, met alle partners, de jaarlijkse opvolging garanderen.

Met het aanleggen van deze fietssnelwegen geeft de Provincie, in samenwerking met deze partners, verder invulling aan 'Oost-Vlaanderen, fiets- en wielerprovincie' en aan het Mobiliteitscharter met de Vlaamse overheid.

Contact

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 75 37 - Pieter Derudder
pieter.derudder@oost-vlaanderen.be

tel.09 267 75 09 (algemeen nummer)
mobiliteit@oost-vlaanderen.be