Projectenfonds Mobiliteit: subsidiëring projecten duurzame mobiliteit

Deze subsidieregeling wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren.
Het is de bedoeling om vooruitstrevende projecten te detecteren, te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid.

Organisaties met een rechtspersoonlijkheid kunnen een project indienen, dit project moet wel in Oost-Vlaanderen uitgevoerd worden.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet een project ook aan een aantal subsidiecriteria voldoen. Een adviescommissie (bestaande uit 2 personeelsleden van de dienst Mobiliteit en één externe persoon) beoordeelt de ingediende projecten.

Projecten worden voor 1 april van elk jaar (vanaf 2014) ingediend. Ook in 2017 wordt een nieuwe oproep gelanceerd.

Wij raden alle indieners aan om, voorafgaand aan de indiening van een project, contact op te nemen met de dienst Mobiliteit.

Onderaan deze pagina vind je de link naar het subsidiereglement, het aanvraagformulier en de handleiding.

Collegawerkgroep Projectenfonds

Top

Onderaan deze pagina kan je de presentaties van de collegawerkgroep van 9 november 2016 nog eens bekijken.

Aanvragen voor 2017

Top

Tot en met eind maart 2017 kan je inhoudelijke en technische ondersteuning vragen bij het indienen van je project.
Dossiers moeten bij onze dienst binnen zijn ten laatste op 31 maart 2017 (postdatum, afgifte balie PAC Zuid of verzenddatum e-mail).

Geslaagde dossiers projectenfonds 2016

Top

De deputatie gaf op 14 juli 2016 haar goedkeuring aan de door de adviescommissie voorgestelde projecten.
Volgende projecten worden vanaf juli 2016 betoelaagd:

 • TTB: ‘Wegwijs voor vluchtelingen in stad en mobiliteit’: Nog niet erkende vluchtelingen in
  Sint-Niklaas en Gent kennis laten maken met het openbaar vervoer
 • Natuurpunt en Partners Meetjesland: ‘Autodelen voor bijzondere doelgroepen op het platteland’: Intensieve campagne in 5 gemeenten in het Meetjesland: reeds contacten met Eeklo, Evergem, Maldegem en Nevele
 • Komimo: ‘Ga je groepsverblijf duurzaam tegemoet’: Duurzame mobiliteit promoten bij gebruikers van jeugdverblijven
 • TTB: ‘Senioren helpen elkaar op weg: een mobiliteitsproject regio Vlaamse Ardennen’: Informatie over duurzame mobiliteit aan ouderen verstrekken en partnerschappen ontwikkelen met als doel de bereikbaarheid van en binnen de regio te verhogen
 • MPI Kompas te Sint-Niklaas: ‘Verkeerstuin – totaalproject op campusniveau’: Verkeerspark met go-carts en aangepaste fietsen
 • OCMW Nazareth: ‘Iedereen mee’: Het tegengaan van vervoersarmoede door aangepast vervoer aan te bieden (auto, elektrische fietsen, ..)
 • Zelzate: Pendelbusjes voor woon-werkverkeer vanuit Zelzate en Wachtebeke naar de bedrijven in het Gentse havengebied' (ism Max Mobiel)
 • Sint-Paulusinstituut Herzele: ‘Fietsproject’: Totaalproject waarbij fietsers beloond worden, fietsen hersteld worden en leerlingen veilig leren fietsen
 • SG De Graankorrel, Merelbeke: ‘Duurzaam naar school’: Een pakket maatregelen om ouders en kinderen te stimuleren om zich duurzaam naar school te bewegen (fiets, te voet, carpooling)
 • Wetteren: ‘Wetteren winkelt met de fiets': Campagne om fietsen naar winkels in het centrum te bevorderen (sensibilisering en infrastructuur)
 • Methodeschool De Buurt in Gent: ‘Het Vita Bike project’: Fietsen en het beschikbaar stellen van fietsen voor woon-schoolverplaatsingen en schooluitstappen, gekaderd in een educatieve campagne (een samenwerkingsverband tussen alle buurtscholen en buurtorganisaties in de wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham in Gent)
 • Sociaal Bedrijf Onderhoud en herstel: ‘Zorgzame stad’: Aanschaf van elektrische bakfietsen om klusjes en kleine herstellingen uit te voeren (Gent: pilootregio)
 • Wachtebeke: ‘Duofietsen’: Het beschikbaar stellen van 2 rolstoeltransporters (omgebouwde fietsen) voor rolstoelgebruikers (ouderen, gehandicapten)

Dossiers Projectenfonds 2014 en 2015, goede voorbeelden

Top

Eind 2013 werd voor de eerste keer een oproep gelanceerd voor het indienen van vernieuwende projecten m.b.t. een duurzame mobiliteit.

De deputatie gaf op 30 augustus 2014 haar goedkeuring aan 7 voorgestelde projecten.
6 liepen af eind 2015, 1 project loopt nog tot eind 2016.

De deputatie keurde 11 projecten goed op 17 september 2015.
Hiervan lopen er 4 af eind 2016, 7 projecten lopen nog verder in 2017 .

Onderaan deze pagina kan je de lijst met projecten vinden.

Contact

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Jan Lescrauwaet- jan.lescrauwaet@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 29

tel.09 267 75 37 - Pieter Derudder
pieter.derudder@oost-vlaanderen.be

Studiedag Projectenfonds Duurzame Mobiliteit

Sportief op weg

Het project vond in 2016 plaats in 4 pilootgemeenten. Aan de hand van drie stappen formuleerden zij concrete acties om duurzamere verplaatsingen met sporters in hun gemeente te realiseren.