Fietspoolen

Infofiche fietspoolen

(Bron:Provinciebestuur)

Kinderen in fietspool

Wat biedt het provinciebestuur aan?

Top

Het provinciebestuur geeft een volledige fietspooluitrusting aan kinderen en begeleiders die in het project stappen. Voor kinderen bestaat de fietspoolset uit een fietshelm, een fluorescerend hesje, een reflecterende armband en een schooltasriem met led-verlichting. Begeleiders ontvangen een fietshelm, hesje en armband.

Mobiel 21 vzw geeft informatie-avonden om de opstart van fietspoolen te begeleiden.

Wat zijn de voordelen van fietspoolen?

Top

  • Fietsen is milieuvriendelijk.
  • Kinderen trainen hun fietsvaardigheid in het verkeer en worden weerbaarder.
  • Een groep fietsers met reflecterende vestjes is beter zichtbaar.
  • Fietspoolen vermindert de autoverplaatsingen en de parkeerdruk aan de school.
  • Zien fietsen zet aan tot fietsen.

Hoe pak je het aan?

Top

Stap 1: breng initiatiefnemers 'fietspool' samen
Stap 2: informeer naar de interesse van fietspoolers en begeleiders
Stap 3: breng de gegevens in beeld
Stap 4: zet routes uit op plan
Stap 5: stel afsprakennota's op
Stap 6: extra praktische tips voor de start
Stap 7: opvolging en verdere sensibilisering

Op welke manier (scholen apart, samen, gemeentebestuur, ...) werkt het project?

Top

Iedere school en/of gemeente die wil starten met een fietspoolproject kan rekenen op steun van het provinciebestuur en Mobiel 21. Een samenwerking tussen de scholen en het gemeentebestuur, maar ook de samenwerking met politie, zorgt voor een goede basis.

Verzekeringen/aansprakelijkheid

Top

Bij een ongeval tussen een sterke weggebruiker en een zwakke weggebruiker wordt deze laatste steeds vergoed voor lichamelijke letsels. Bij een ongeval tussen twee zwakke weggebruikers kan de gezinspolis aangesproken worden. Sommige verzekeringsmaatschappijen bieden een speciale fietsverzekering aan. Kinderen zijn door de schoolverzekering verzekerd op hun weg van en naar school.

De burgerlijke aansprakelijkheid van de begeleider kan op twee manieren verzekerd worden:

  • via de persoonlijke gezinspolis: je kan je verzekeringsmakelaar vragen om een extra clausule af te sluiten.
  • via een aanvullende schoolverzekering: de school kan naast het onderwijzend personeel ook poolbegeleiders laten verzekeren. Wanneer het gaat om dagelijkse activiteiten zoals een fietspoolbegeleider, moet de school een extra verzekeringspremie betalen. Het bedrag van die premie varieert.


Contact

dienst Mobiliteit
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.Jan Lescrauwaet - 09 267 78 29
mobiliteit@oost-vlaanderen.be

Mobiel 21 vzw
Vital Decosterstraat 67A
3000 Leuven
tel.016 31 77 06    fax 016 29 02 10