Educatie, sensibilisatie & verkeersveiligheid

Voorblad infofiches mobiliteit

(Bron:Provinciebestuur)

Door de jaren heen ontwikkelde de Provincie een uitgebreid aanbod. Hieronder vind je een overzicht van ons aanbod voor de organisaties en burgers van de provincie Oost-Vlaanderen :

Website gevonden fietsen
Fietspoolen     
Verkeerseducatie 
Dodehoekkoffer 
Uitleenkoffer Zichtbaarheid 
Zichtbaarheidswedstrijd
Demokoffer Zichtbaarheid 
Fietskoffer 
Schoolroutekaart
Zebrakit

Projectenfonds Mobiliteit: subsidiëring projecten duurzame mobiliteit

Deze subsidieregeling wil vernieuwing in de mobiliteitssector stimuleren door
vooruitstrevende projecten te ondersteunen en in te passen in het Provinciale mobiliteitsbeleid.

Fietspoolen

Fietspoolen biedt een milieuvriendelijk alternatief voor de dagelijkse autoritten tot aan de schoolpoort. Fietspoolen is fietsen met een kleine, duidelijk herkenbare groep kinderen en een begeleider.

Ongevallen 2005-2007

Bij de Provincie Oost-Vlaanderen kan je gratis een overzicht opvragen van de ongevallen met gekwetsten voor de periode 2005-2007.

Verkeersbord doorlopende straat

De IFP en Steunpunt Straten introduceren een wereldprimeur. Het verkeersbord "doorlopende straat" is mogelijk in elke gemeente

Dodehoekkoffer en dodehoekzeil

Dit educatief lesmateriaal wil leerlingen van de derde graad van het basisonderwijs én leerkrachten bewustmaken van de gevaren die vrachtwagens in het verkeer met zich meebrengen en hen leren dit gevaar juist in te schatten.

Uitleenkoffer Zichtbaarheid

Veel organisaties, scholen, vriendenclubs van bedrijven, ... organiseren regelmatig recreatieve fietstochten, wandeltochten, ... Daarbij is een goede zichtbaarheid zeer belangrijk.

Website gevonden fietsen

Samen met de gemeenten en politiezones wordt gewerkt aan het invoeren van verloren en gestolen fietsen en het melden van graveermomenten op de website www.gevondenfietsen.be. In een handomdraai kan je via de zoekmachine nagaan of je fiets werd teruggevonden.

Zichtbaarheidswedstrijd

De 2 winnende ontwerpen van de wedstrijd zichtbaarheidsmateriaal werden geproduceerd. Enkel scholen, politiezones en gemeentebesturen kunnen de rugzakhoes aankopen.

Demokoffer Zichtbaarheid

De demokoffer zichtbaarheid bevat educatief lesmateriaal voor leerlingen van het basisonderwijs én het secundair onderwijs. Doelstelling is de leerlingen laten kennismaken met de brede waaier aan zichtbaarheidsmaterialen en hen bewust maken van de voordelen bij gebruik.

Fietskoffer

De fietskoffer bevat educatief lesmateriaal voor leerlingen van het basisonderwijs en het secundair onderwijs. Leerlingen van 10 tot 14 jaar kunnen er op een creatieve, zelfontdekkende en speelse wijze mee aan de slag.

Schoolroutekaart

Een schoolroutekaart duidt veilige fietsroutes van huis naar school aan.

Zebrakit

Word je als leerkracht geconfronteerd met een verkeersongeval? Omdat een kind slachtoffer werd, omdat een ouder, broer of zus gewond raakte of overleed of omdat een kind getuige was.
Hoe reageert je als leerkracht op deze emotionele gebeurtenis?
De Zebrakit ondersteunt leerkrachten uit de lagere school om gepast te kunnen reageren op de vragen en gevoelens waarmee kinderen dan kunnen zitten

Signalisatieformulier bij wegenwerken

Het grootste probleem bij wegenwerken en verkeersbelemmeringen is de signalisatie en de bijbehorende vergunning. Met het signalisatieformulier bij wegenwerken kan de aanvraagprocedure een stuk eenvoudiger, sneller én eenvormig verlopen.