Buurtwegen / trage wegen

De Provincie Oost-Vlaanderen ontwikkelde een sterke visie over Trage Wegen en ondersteunt gemeentebesturen in de verschillende aspecten van een Trage Wegenbeleid. De deputatie heeft een belangrijke bevoegdheid binnen de Wet op de Buurtwegen.
Het bestuur is niet langer de beheerder van de provinciewegen.

Buurtwegen

Alle aanvragen tot wijziging aan de bestaande voet- en buurtwegen moeten na advies van de gemeenteraad aan de deputatie voorgelegd worden.

Trage wegen

Er is een reglement voor tragewegensubsidies met subsidiebedragen tot 60% voor naambordjes en tragewegenkaarten en tot 40% voor inrichtingswerken aan trage wegen.

Wegen in beheer

Het provinciebestuur heeft niet langer provinciewegen in beheer.

Wegspotters

Wegspotters zijn vrijwilligers die een vooraf bepaald aantal trage wegen 4 maal per jaar afwandelen en knelpunten langs die trage wegen melden via een digitaal systeem: ‘Mobimelder’.