Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Milieu > Waterbodem

Waterbodem

Waterbodemonderzoek bij ruimingen

Top

Het provinciaal labo onderzoekt de waterbodems voordat de waterloop wordt geruimd. Om milieuverantwoord te kunnen ruimen, is het noodzakelijk de waterbodemkwaliteit zo gedetailleerd mogelijk in kaart te brengen. De resultaten van het onderzoek bepalen de mogelijke stemmingen voor de geruimde specie.

  • Is de waterbodem van goede kwaliteit, dan kan de specie hergebruikt worden als bodem.
  • Is de waterbodem sterk vervuild, dan moet de specie afgevoerd worden naar een verwerkingsbedrijf of een stortplaats.

De VMM-Waterbodemdatabank

Top

De Vlaamse Milieumaatschappij ging in 2000 van start met de uitbouw van een waterbodemmeetnet. Het project wil een overzicht en evolutie weergeven van de waterbodemkwaliteit in Vlaanderen. Het provinciebestuur geeft systematisch alle gegevens over waterlopen in Oost-Vlaanderen door aan de databank.

Ondersteuning voor lokale besturen

Top

Het provinciaal labo heeft een informatiebundel samengesteld voor gemeenten, polders en wateringen. Het is een praktische leidraad bij het milieuverantwoord ruimen en het uitvoeren van onderhoudswerken aan waterwegen.

Aanpak in de toekomst

Top

In de toekomst moet de klemtoon op een brongerichte en preventieve aanpak liggen.

  • Door de erosieproblematiek aan te pakken, vermijdt men dat er sediment in de waterlopen terechtkomt.
  • De uitbouw van de zuiveringsinfrastructuur en het afkoppelen van het hemelwater moet de lozing van ongezuiverd afvalwater tegengaan.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Diederik Malfroid- diederik.malfroid@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 76 67