Natuurvergunningen

Om de natuur beter te beschermen is sinds 1998 de natuurvergunningsplicht ingevoerd. Hier vind je wat uitleg rond het begrip natuurvergunning en de rol van de Provincie hierbij.

Bermbeheerplannen

Gemeenten kunnen door het provinciebestuur een bermbeheerplan laten opmaken. Dit kan een uitstekende leidraad zijn voor een natuurgericht en efficiënter bermbeheer binnen de gemeente. Bloemrijke bermen verhogen de landschappelijke waarde en bieden tal van kansen voor fauna & flora.

Regionale landschappen en bosgroepen

Het provinciebestuur ondersteunt regionale landschappen en bosgroepen. Deze vzw's werken aan een duurzaam beheer van de open ruimte.

Natuur- en landinrichtingsproject Scheldevallei

Tussen Gent en Kluisbergen strekt zich een grote open ruimte uit met belangrijke landschappelijke en ecologische waarden: de vallei van de Boven-Schelde.

Aankoop en beheer natuurgebieden en provinciale domeinen

Hier vind je een overzichtskaartje van de provinciale domeinen en natuurgebieden waar aan natuurbeheer wordt gedaan. Voor meer info kan je doorklikken.

Natuurverbindingsgebieden

De provincie bakent gebieden af die een verbinding moeten realiseren tussen de meest waardevolle natuurgebieden van het Vlaamse Ecologische Netwerk (VEN) en realiseert enkele ook via het project Gestroomlijnd Landschap.

Gestroomlijnd Landschap

In het project Gestroomlijnd Landschap wordt werk gemaakt van de versterking van natuurverbindingen, een betere waterhuishouding en de herwaardering van waterlopen in het landschap.

Soortenbescherming

In 2005 startte de provincie met het ondersteunen van soortenbeschermingsprojecten. Hier kan je informatie vinden over afgewerkte en lopende projecten. Er is ook een studie

Eikenprocessierups

Deze rups kan heel wat overlast veroorzaken, en is vooral te vinden in het noordoosten van onze provincie. De gemeenten worden door het provinciebestuur ondersteund bij de bestrijding ervan.

Openbare visserij

Heb je een vraag over hengelen? Neem dan contact op met de provinciale visserijcommissie.