Folder Gestroomlijnd Landschap Wagemakersbeek-Driesbeek

De valleien van de Driesbeek en de Wagemakersbeek vormen de natuurlijke verbinding tussen het Drongengoed, het Keigatbos en Het Leen. Het project Gestroomlijnd Landschap wil deze verbinding versterken, een betere waterhuishouding realiseren en de waterlopen in het landschap herwaarderen.

Deze folder geeft je informatie rond de doelstellingen en geplande realiseringen.

Prijs

Top

gratis

Auteur(s)

Provincie Oost-Vlaanderen

Uitgever

Provincie Oost-Vlaanderen

Plaats van uitgave

Gent

Deze publicatie bestellen