Gestroomlijnd Landschap

In het project Gestroomlijnd Landschap wordt werk gemaakt van de versterking van natuurverbindingen, een betere waterhuishouding en de herwaardering van waterlopen in het landschap.

Waterlopen die belangrijke natuur- en bosgebieden met elkaar verbinden, vormen de ruggengraat voor geïntegreerde gebiedsgerichte projecten.

In drie gebieden is de uitvoering aan de gang:

  • Molenbeek-Graadbeek (Aalst-Affligem-Asse)
  • Wagemakersbeek-Driesbeek (Knesselare - Zomergem - Maldegem – Aalter - Eeklo)
  • Terkleppebeek-Ophasseltbeek (Lierde-Brakel-Geraardsbergen-Zottegem-Herzele-Ninove)

Binnen deze projectgebieden kan je rekenen op extra ondersteuning bij de realisatie van nieuwe landschapselementen zoals hagen, houtkanten, bomenrijen, een hoogstamboomgaard of een poel. Meer info vind je hieronder bij Documenten.

Voor twee gebieden wordt een actieprogramma voorbereid:

  • Barbierbeekvallei (Sint-Niklaas - Temse - Beveren - Kruibeke)
  • Molenbeek-Serskampbeek (overleg wordt opgestart 2e helft 2017)

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Maja Verbeeck- maja.verbeeck@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 37

Over het project Gestroomlijnd Landschap

Projectgebied Maanbeek-Laresloot

Projectgebied Splenterbeek-Ede

Nieuwsbrief Gestroomlijnd Landschap

Projectgebied Maarkebeek

Projectgebied Molenbeek-Graadbeek

Projectgebied Wagemakersbeek-Driesbeek

Projectgebied Terkleppebeek-Ophasseltbeek