Regionale landschappen en bosgroepen

Foto wandelpad in bos

Het provinciebestuur ondersteunt de regionale landschappen en de bosgroepen in Oost-Vlaanderen. Deze vzw's werken in een geografisch afgebakend gebied en hebben gemeenschappelijk dat ze werken aan een duurzaam beheer van de open ruimte in Oost-Vlaanderen. Hiervoor willen ze de actoren en eigenaars binnen hun gebied samenbrengen.

Regionale landschappen

Top

Regionale landschappen werken rond alle aspecten van natuur & landschap. Door overheid, bewoners en bezoekers van de streek te betrekken in projecten die in een duurzame streekontwikkeling passen, wil men een draagvlak rond natuurbehoud scheppen en op die manier het landschap beschermen.

In Oost-Vlaanderen vind je volgende regionale landschappen:

  • het Regionaal Landschap Meetjesland
  • het Regionaal Landschap Schelde-Durme
  • het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen

Meer info en contactgegevens rond deze Regionale Landschappen vind je onderaan (link onderaan deze pagina).

Bosgroepen

Top

Bosgroepen hebben als doelstelling boseigenaars te ondersteunen bij het duurzaam beheer van hun bos. Een bosgroep is een vrijwillig samenwerkingsverband tussen verschillende boseigenaars binnen de grenzen van het werkingsgebied van de bosgroep. Als individuele boseigenaar is het beheer van een klein stukje bos immers niet rendabel. Samen met andere eigenaars werken uitvoeren, maakt boswerken betaalbaar. Een bosgroep kan dergelijke samenwerking stimuleren en coördineren.

Activiteiten van de bosgroepen

  • Optreden als organisator van gezamenlijke beheerswerken en houtverkoop.
  • Verspreiden van allerhande informatie rond bosbouw en –beheer. Dit onder de vorm van individueel advies, cursussen en excursies.
  • Een plaats voor overleg tussen verschillende boseigenaars en –gebruikers. Afspraken rond bosrecreatie en ecologische aspecten van het bos kunnen hier gemaakt worden.

In Oost-Vlaanderen vind je:

  • de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen
  • de Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
  • de Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender

Meer info over het hoe en waarom van bosgroepen vind je op de site 'Bosgroepen in Vlaanderen' en via het tijdschrift 'De Bosbode' (links onderaan deze pagina). Een gratis abonnement op de Bosbode aanvragen kan via een mail naar bosgroepen@oost-vlaanderen.be .

Contact

Bosgroep Oost-Vlaanderen Noord
p/a provincie Oost-Vlaanderen
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 78 60
bosgroepnoord@oost-vlaanderen.be

Bosgroep Vlaamse Ardennen tot Dender
Veemarkt 27
9600 Ronse
tel.055 21 62 80
vlaamseardennen@bosgroep.be

Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen
p/a Provincie Oost-Vlaanderen
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
tel.09 267 78 60
bosgroepmidden@oost-vlaanderen.be