Milieucontract

Alle Oost-Vlaamse gemeenten kunnen rekenen op ondersteuning en advies van de Provincie voor hun natuur-, milieu- en klimaatbeleid. Voor wie extra steun op maat wil, is er het Milieucontract.

Hoe werkt het?

Top

In ruil voor een bijdrage, biedt een team van provinciale deskundigen ondersteuning op technisch-wetenschappelijk, juridisch, beleidsmatig of educatief vlak. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de gemeente. Milieucontractgemeenten krijgen bovendien 50% korting op laboratoriumonderzoeken, metingen en vorming. Met het Milieucontract worden grotere projecten zoals de aanleg van een natuurleerpad, de opvolging van de waterbodemkwaliteit of de uitvoering van erosiebestrijdingsplannen mogelijk. In de brochure onderaan deze pagina vind je meer informatie over alle diensten en projecten binnen het Milieucontract.

Stevige steun voor de uitvoering van jouw klimaatplan

Top

Een hapklaar aanbod van 11 klimaatprojecten helpt jouw gemeente bij de uitvoering van het klimaatplan. We werken hiervoor samen met de Bond Beter Leefmilieu vzw en Oost-Vlaanderen Energielandschap. De projecten zijn geïnspireerd op de gemeentelijke klimaatplannen. We begeleiden gemeenten intensief, bijvoorbeeld om na te gaan wat het potentieel is om lokaal houtige biomassa in te zetten voor verwarming, bij de opmaak van een autodeelactieplan of de integratie van duurzame mobiliteit in nieuwbouwprojecten. Je kan ook participatiebegeleiding vragen voor het realiseren van een klimaatproject in je gemeente.

62 gemeenten met een Milieucontract

Top

Een overzichtskaart van welke gemeenten ondertekenden (stand juni 2017) vind je bij de documenten onderaan deze pagina.

Resultaten op het terrein

Top

In de voorbije jaren werden in het kader van het Milieucontract diverse projecten, diensten en onderzoeken uitgevoerd. De meest succesvolle projecten zijn:

  • Klimaatactieplannen: sinds 2014 werden meer dan 25 gemeenten begeleid bij de participatieve opmaak van een actieplan met als doel de CO2 uitstoot op hun grondgebied sterk terug te dringen.
  • Het Steunpunt Erosiebestrijding: 22 gemeenten hebben de Provincie aangesteld als erosiecoördinator en doen een beroep op de diensten van het steunpunt.
  • Water- en waterbodemonderzoek: jaarlijks worden voor de gemeenten tientallen onderzoeken uitgevoerd van waterbodems, oppervlakte-, zwembad-, afval- en drinkwater.
  • Opmaak/actualisatie bermbeheerplan: sinds 2010 werd al voor meer dan tien gemeenten een bermbeheerplan opgemaakt en verschillende plannen zijn in opmaak.
  • Technische verslagen grondverzet: heel wat gemeenten doen regelmatig een beroep op het PCM voor de uitvoering van bodemonderzoeken bij grondverzet.
  • Geluidsmetingen: jaarlijks worden tientallen geluidsmetingen uitgevoerd voor gemeenten in het kader van handhaving, klachtenbehandeling en geluidsbeheersing bij muziekevenementen. Ook onderzoeken van het akoestische binnenklimaat van lokalen behoort tot de mogelijkheid.
  • Het renovatieadvies aan huis werd gelanceerd in mei 2016 en kent een groot succes. Gemeenten kunnen via het Milieucontract een deel van de kostprijs dragen zodat het advies gratis wordt voor hun inwoners. Meer dan 3/4 van de gemeenten doet mee.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Kim Rienckens- kim.rienckens@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 15
Saskia Van der Stricht- saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 16