Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Milieu > Klachten

Klachten

Heb je klachten over een bedrijf (lawaai- en geurhinder, rookhinder,
stofhinder
, …)? Dan kan je dit melden aan verschillende instanties of overheden.
Ze evalueren de klacht en schakelen eventueel het provinciaal laboratorium in voor verder onderzoek. Indien nodig moet het bedrijf maatregelen nemen.  

Gemeente

Top

Een eerste aanspreekpunt bij milieuproblemen of milieuhinder is de milieudienst van je gemeente. De bevoegde ambtenaren kunnen de hinder of milieuverontreiniging vaststellen en controles uitvoeren bij de betrokken bedrijven (klasse 2 en 3, zie indelingslijst Vlarem 1) en maatregelen opleggen. Ze kunnen ook de hulp inroepen van het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

Afdeling Milieu-inspectie

Top

Wanneer bedrijven klasse 1 overlast veroorzaken, neem je contact op met de Afdeling Milieu-inspectie van de Vlaamse Overheid. Het postadres voor Oost-Vlaanderen is:

Vlaamse Overheid - Afdeling Milieu-inspectie
Apostelhuizen
9000 Gent
tel. 09 235 58 50

Mestbank

Top

Klachten over het uitrijden van mest of problemen met mestopslag, lozen van mest, ... kan je melden bij de Mestbank.

Lokale en federale politie

Top

Acute klachten kan je melden bij de politiediensten. Ze hebben immers een algemene bevoegdheid inzake handhaving en zijn ook 's avonds en tijdens het weekend beschikbaar.

Provinciebestuur

Top

Je kan je klacht ook schriftelijk indienen bij de heer Gouverneur van Oost-Vlaanderen (p/a Dienst Milieu- en Natuurvergunningen, Gouvernementstraat 1, 9000 Gent). Je klacht wordt geregistreerd in het MKROS (MilieuKlachtenRegistratie en OpvolgingsSysteem) en doorgestuurd aan de bevoegde instantie (Gemeentebestuur of Afdeling Milieu-inspectie). Ook alle gemeenten die het samenwerkingsakkoord met de Vlaamse overheid ondertekenden, engageren zich om gemelde milieuklachten in MKROS te registreren.

Klachten in de Gentse Kanaalzone

Top

Ben je een inwoner van de Gentse Kanaalzone? Dan kan je met je klacht terecht op het gratis telefoonnummer 0800 92 999. Meer info op www.gentsekanaalzone.be

Vragen over milieuhinder?

Top

Met vragen over milieuhinder kan je terecht bij het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95
9000 Gent

Leen Meheus- leen.meheus@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 89 16

Liesbeth De Vetter
tel.09 267 89 04
geluid@oost-vlaanderen.be