Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Milieu > Grondwater

Grondwater

Inventariseren

Top

Onderzoek naar volksgezondheid en milieukwaliteit vereist informatie over de grondkwaliteit- en hoeveelheid. Hiertoe wordt volgende informatie opgenomen in een databank:

  • gegevens rond grondwaterkwaliteit;
  • hoeveelheid grondwater in de bodem;
  • de stijghoogtes van de diepe watervoerende lagen.

Vergunningen verlenen

Top

Bij het verlenen van milieuvergunningen komt dat studiewerk goed van pas. De provinciale milieuvergunningscommissie geeft op basis hiervan advies aan de bestendige deputatie.

Zo nodig worden extra exploitatievoorwaarden aan het betrokken bedrijf opgelegd. Dit kunnen saneringsstudies zijn die het bedrijf verplichten water rationeler te gebruiken.

Daarnaast is er overleg met de drinkwatermaatschappij (de VMW) om na te gaan hoe zij op een verantwoorde manier grondwater kan oppompen, zonder daarbij de omliggende natuur te veel te schaden.

Gemeentebesturen informeren

Top

De gemeenten en het Vlaamse gewest krijgen de resultaten van het studiewerk, zodat ze zich hierop kunnen baseren bij het verlenen van milieuvergunningen.

In samenwerking met VMM - Afdeling Water worden grondwatermodellen opgesteld. Er is ook overleg met de milieu-inspectie om de afgeleverde vergunningen te controleren op goede naleving.

Contact

provinciaal centrum voor Milieuonderzoek (PCM)
Godshuizenlaan 95
9000 Gent

Caroline Vercoutere- caroline.vercoutere@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 89 20