Je bent hier: Home > Wonen & milieu > Milieu > Geluid

Geluid

Overdrachtsmetingen

Top

Sinds 1 januari 2013 zijn nieuwe geluidsnormen voor inrichtingen met elektronisch versterkte muziek van kracht. Het provinciebestuur ondersteunt gemeenten die willen nagaan hoe het met hun zalen is gesteld. Daarom ook kan een overdrachtsmeting worden uitgevoerd door het geluidslabo van het PCM. Het geluidslabo kan tegen een interessante prijs een overdrachtsmeting uitvoeren bij één of meerdere zalen in uw gemeente. Meer informatie over dit aantrekkelijke aanbod kan u navragen door een eenvoudig emailtje te sturen naar geluid@oost-vlaanderen.be.

Studiedag Feesten zonder zorgen op 18 maart

Top

Sinds januari 2013 zijn er nieuwe geluidsnormen van kracht voor zalen waarin muziekactiviteiten plaatsvinden. In de praktijk zijn er echter nog heel wat problemen om aan deze wetgeving te voldoen en om de geluidshinder naar omwonenden te beperken. Gemeenten hebben hierin een belangrijke voorbeeldfunctie. Toch zijn er nog heel wat gemeentelijke feestzalen, culturele centra, jeugdhuizen,… die niet voldoen. Via deze studiedag willen we gemeenten helpen om deze problemen in te schatten en reiken we (vanuit onze eigen praktijkervaring) mogelijke oplossingen aan.

Op het extranet milieu kunnen de gemeenten de presentaties downloaden.

Geluidslabo

Top

Het geluidslabo voert onderzoeken uit op vraag van de gouverneur en de gemeenten (niet voor particulieren en bedrijven). Waar nodig wordt zo het 'akoestisch klimaat' in kaart gebracht.

Ook bij vragen rond geluidshinder in en rond de provinciale gebouwen, geeft het labo advies.

Behandeling van klachten

Top

Een klacht wordt altijd naar aanleiding van een specifieke vraag onderzocht en eventueel doorgestuurd naar de bevoegde instanties.

Op vraag van een gemeente
Een Oost-Vlaamse gemeente kan in het kader van zijn toezichtsplicht op naleving van de milieuwetgeving, een ondersteunend onderzoek vragen. Dit gebeurt tegen betaling.

Advisering milieuvergunningsaanvraagdossiers

Top

Bij sommige milieuvergunningsaanvragen (klasse 1 en beroepen klasse 2) is geluidshinder een belangrijk aspect. De Provinciale Milieuvergunningscommissie, die de aanvragen adviseert, vraagt in dat geval aan de cel 'Geluid' om dit verder te onderzoeken en een advies te formuleren. Geluidsmetingen ter plaatse, computersimulaties en korte berekeningen zijn enkele van de ingrediënten van het onderzoek.

Projecten

Top

Er worden ook geluidsonderzoeken uitgevoerd voor projecten als:

  • Gentse Kanaalzone: opsporen geluidsbronnen, karakteriseren van de huidige geluidskwaliteit.
  • Lokerse Feesten: met het oog op de opmaak van een politieverordening, werden op vraag van het gemeentebestuur, bewoners en organisatoren reeds verschillende jaren onderzoeken uitgevoerd.
  • Kallo: onderzoek naar de invloed van de havenuitbreiding op het omgevingsgeluid.
  • Stiltegebieden.

Opleiding en informatieverstrekking

Top
  • Opleiding lokale toezichthouder milieuhandhaving en lokale toezichthouder geluid
  • voordrachten voor gemeenten, parketten en rond uitgevoerde geluidsonderzoeken,
  • telefonisch of schriftelijk advies aan gemeentebesturen en burgers over specifieke vragen.
  • Studiedagen allerlei, zoals: Aan de slag met de nieuwe geluidsnormen, Beheer van gebouwen, Bouwakoestiek, Feesten zonder zorgen,…

Erkenningen - certificeringen

Top

Het labo beschikt over een BELTEST-accreditatie voor het kwaliteitssysteem EN ISO/IEC17025, en heeft 3 erkende milieudeskundigen in de discipline 'geluid en trillingen'. Om deze erkenning te behouden, dient de apparatuur regelmatig onderhouden en geijkt worden. Regelmatig neemt het labo dan ook deel aan ringtesten met andere labo's.

Gemeenten en politiediensten (ook buiten Oost-Vlaanderen) kunnen hun sonometers jaarlijks door ons labo laten ijken.

Contact

Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
Cel geluid
Godshuizenlaan 95
9000 Gent
tel.09 267 89 03
geluid@oost-vlaanderen.be

Eén en al oor

Onder deze noemer werken we al enkele jaren aan gehoorschadepreventie.