Bodem en erosie

Op gebied van bodem(beheer) en erosiebestrijding heeft de Provincie Oost-Vlaanderen een uitgebreide theoretische en praktische kennis. We ondersteunen hiermee zowel de lokale besturen als het eigen provinciaal beleid. Deze ondersteuning gebeurt voornamelijk vanuit het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek (PCM) en vanuit het Steunpunt Erosie.

Bodemonderzoek en grondverzet

Top

Het PCM biedt wetenschappelijke en technische ondersteuning bij allerhande (bodem)onderzoeken. Naast zijn erkenning als laboratorium, heeft het PCM onder andere ook een erkenning als bodemsaneringsdeskundige Type I en beschikt het over een volledig uitgerust en ervaren veldwerkteam Hiermee kan het PCM, in opdracht van lokale besturen, oriënterende bodemonderzoeken (en technisch verslagen) uitvoeren van A tot Z. De samenwerking met het laboratorium garandeert een kwaliteitsvolle uitvoering gedurende alle fasen van het project.

Erosiebestrijding

Top

Oost-Vlaanderen telt in het zuiden van de provincie 26 erosiegevoelige gemeenten. Door de sterke hellingsgraad en de erosiegevoeligheid van (zand-)leembodems, spoelt er jaarlijks heel wat vruchtbare landbouwgrond af en wordt men op verschillende plaatsen geconfronteerd met water- en modderoverlast.
Vanuit een samenwerking tussen het PCM en de Dienst Landbouw en Platteland, werd daarom in 2005 het Steunpunt Erosie opgericht. Dit Steunpunt ondersteunt de Oost-Vlaamse erosiegevoelige gemeenten en individuele landbouwers bij de bestrijding van erosie.

Bodemonderzoek en grondverzet

In opdracht van steden en gemeenten kan het PCM wetenschappelijke en technische ondersteuning bieden bij allerhande (bodem)onderzoeken:

Steunpunt Erosie

Het Steunpunt Erosie ondersteunt landbouwers en gemeenten met heel wat acties.

Projectwerking

De Provincie Oost-Vlaanderen wil samen denken en samenwerken met lokale landbouwers om erosie in de Vlaamse Ardennen aan te pakken.

Erosie: oorzaken, gevolgen en maatregelen

Hier vind je meer info rond de oorzaken en gevolgen van erosie. Ook de mogelijke oplossingen worden opgesomd.