Zonne-energie

zonnepanelen De Kaaihoeve

(Bron:De Kaaihoeve)

Voorbeeldprojecten

Top

Eind 2005 startte de Provincie met een bescheiden opstelling van zonnepanelen op De Kaaihoeve (zie foto). De bezoeker kan hier ter plaatse de werking opvolgen. In het bezoekerscentrum hangt een display waarop de actuele, dagelijkse en jaarlijkse elektriciteitsproductie en de CO2-besparing staat aangegeven.

Het succes en de grote belangstelling voor dit project zette de Provincie er toe aan om meerdere, iets belangrijkere installaties te bouwen. De nadruk werd gelegd op volgende aspecten: rendabiliteit, zichtbaarheid en pedagogische waarde.

Na een grondige evaluatie werd, eind 2009, gekozen om op 5 locaties vaste installaties van 10 kWpiek te plaatsen en 2 locaties te voorzien van een zonnevolger van 5 kWp.
In tegenstelling tot de vaste panelen die op een dak geplaatst zijn, worden bij een tracker (of zonnevolger) de zonnepanelen gemonteerd op een kader dat boven op een paal, in twee richtingen draaibaar opgesteld wordt. Door middel van een stuurmechanisme zullen de panelen zo gedraaid worden dat de zonnestralen steeds loodrecht invallen. Dit verhoogt de opbrengst met ongeveer 30%.

In De Kaaihoeve, kan de werking en de opbrengst van de installatie gevolgd worden op een display, goed zichtbaar aangebracht in de buurt van de panelen. De opvolging krijgt ook aandacht binnen het lessenpakket van de PTI's.

Valorisatie van de provinciale daken

Top

Tijdens de provincieraad van november 2010 gaf het provinciebestuur groen licht voor de verhuur van de daken van de provinciale gebouwen. Samen met het huurgeld kan de Provincie hierdoor aan gereduceerd tarief ter plaatse geproduceerde groene stroom aankopen. In totaal  werd er 1,58MWpiek aan zonnepanelen geplaatst op verschillende daken.  De opbrengst hiervan wordt geraamd op 1,34 GWh geproduceerde groene stroom per jaar. (Dit  komt overeen met een bespaarde CO2-uitstoot van 428 ton CO2.).

Participatie in energieprojecten: Zonneberg in Evergem-Zelzate

Top

In de industriezone Rieme-Noord (grondgebied Evergem en Zelzate) is na het faillissement van Nilefos Chemie een gipsstort van 140 ha achtergebleven. De terreinen worden momenteel gesaneerd en bovenop de berg is het grootste aaneensluitende park voor zonne-energie in de Benelux gebouwd: de Zonneberg. De opbrengst van de panelen wordt geschat op 15.000 MWh (megawattuur) per jaar. Genoeg om ongeveer 4.000 gezinnen een jaar lang van groene stroom te voorzien. Er zou ook een innovatief en educatief energiepark komen. 

De Zonneberg kreeg vorm toen in 2010 enkele privépartners de handen in elkaar sloegen om de site een nieuwe bestemming te geven. Het consortium dat hiervoor werd opgericht bestaat uit de firma’s Aertssen, de Jan De Nul Group, DEC en Envisan en de publieke partners provincie Oost-Vlaanderen (via de POM) en FINIWO, die de gemeenten Evergem en Zelzate vertegenwoordigen. Dit samenwerkingsverband heet Terranova Solar. Terranova staat in voor de sanering en exploitatie van het terrein. 

Participatie door inwoners
Ook inwoners kunnen participeren. Het aandelenpakket wordt eerst open gezet voor de bewoners van de gemeenten Evergem en Zelzate.

Contact

dienst Patrimonium
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Veerle Van Eeckhout- veerle.van.eeckhout@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 79 12