Wind-, water- en zonne-energie

De Provincie wil tegen 2050  zelfvoorzienend  worden op het vlak van energie. Het wil zo veel mogelijk hernieuwbare energie produceren op eigen bodem zoals bijvoorbeeld zonne-energie, windenergie, lokale biomassa en biogas, waterkracht en groene warmte.

Ontdek hier wat de Provincie doet rond hernieuwbare energie en wat je zelf kan ondernemen.

Zonne-energie

Al sinds 2005 produceert de Provincie Oost-Vlaanderen eigen elektrische stroom uit zonne-energie: van een bescheiden opstelling van zonnepanelen op het dak van De Kaaihoeve tot het valoriseren van 50 000 m2 dakoppervlakte.

Windenergie

Hier vind je meer informatie over het provinciale beleidskader voor windturbines en over windturbines in het algemeen.

Waterkracht

Oost-Vlaanderen is een waterrijke provincie. Ook dit kan een bron van hernieuwbare energie zijn.

Groene stroom

De Provincie organiseert groepsaankopen zonnepanelen, groene stroom en aardgas.