Klimaat

Logo klimaatgezond Oost-Vlaanderen

(Bron:Provincie Oost-Vlaanderen)

Logo burgemeestersconvenant

Klimaatgezond Oost-Vlaanderen

Top

De Provincie wil samen met inwoners, organisaties, steden en gemeenten, bedrijven ... werk maken van een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Het doel is de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen en tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat de uitstoot aan broeikasgassen in evenwicht is met wat de natuur en de bodem kunnen opnemen. Daarnaast streeft de Provincie ook naar klimaatbestendigheid. Zo willen we ervoor zorgen dat de negatieve effecten van de klimaatwijziging op het grondgebied van onze provincie - zoals overstromingen, droogte, erosie, verlies aan biodiversiteit - maximaal worden getemperd.

Klik door naar de website Klimaatgezond Oost-Vlaanderen via de link onderaan deze pagina.

Het Burgemeestersconvenant

Top

Steden en gemeenten zijn belangrijke partners om te komen tot een klimaatgezond Oost-Vlaanderen. Om hun klimaatambities kracht bij te zetten, kunnen zij het Europese Burgemeestersconvenant ondertekenen. Zo engageren ze zich om minstens 20 % minder CO2 uit te stoten op hun grondgebied tegen 2020. Recente ondertekenaars gaan een stapje verder en willen 40% minder CO2 uitstoten tegen 2030, én een beleid rond adaptatie ontwikkelen. Onderaan vind je een kaartje met alle ondertekenaars. Meer dan driekwart van de Oost-Vlaamse gemeenten doet al mee.

Klimaataanbod voor gemeenten

Top

De Provincie is territoriaal coördinator van het Burgemeesterconvenant en heeft een ruim aanbod om het klimaatbeleid in de gemeenten te ondersteunen. Zo zijn er bijvoorbeeld subsidies voor energieambassadeurs, duurzame mobiliteitsprojecten, innovatieve woonprojecten en duurzame detailhandel. We lanceren ook regelmatig projecten en campagnes waar gemeenten gemakkelijk bij kunnen aansluiten, zoals de groepsaankopen groene stroom en zonnepanelen.

Via het Milieucontract kunnen we gemeenten ook op maat begeleiden bij de opmaak van klimaatplannen en de uitvoering van concrete klimaatprojecten. De Provincie draagt 50% van de kostprijs van elk project.

Waasland klimaatland

Top

In het Waasland sloegen de Provincie Oost-Vlaanderen, de intercommunale Interwaas en de 9 Wase gemeenten al in 2015 de handen in elkaar om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen. Het project kreeg de titel ‘Waasland klimaatland’. In overleg met verenigingen, organisaties, bedrijven, … werd een klimaatvisie en -strategie voor de regio uitgewerkt. Europa keurde het gezamenlijke actieplan goed. Er worden nu concrete acties opgezet rond mobiliteit, wonen, handel en economie, landbouw en de lokale productie van hernieuwbare energie.

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen

Top

In het Zuiden van onze provincie werd op 27 januari 2017 het startschot gegeven voor een ambitieus klimaatproject met de gezamenlijke ondertekening van het Burgemeestersconvenant door 13 steden en gemeenten. De Provincie, streekintercommunale SOLVA en het Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen zetten hun schouders voluit onder dit project. In 2017 wordt een intensief participatief traject uitgerold op maat van de regio en elke gemeente. Dat moet in het voorjaar van 2018 uitmonden in een gezamenlijk klimaatplan met acties om de uitstoot terug te dringen en acties om de regio weerbaar te maken tegen de effecten van klimaatverandering.

Meetjesland klimaatgezond

Top

Ook alle 14 gemeenten van het Meetjesland trekken volop de klimaatkaart. Op 19 mei 2017 legden zij samen met Veneco en de Provincie Oost-Vlaanderen hun ambities vast in een gezamenlijke engagementsverklaring. Een aantal gemeenten in de streek ondertekenden eerder al het Europese Burgemeestersconvenant, anderen stappen nu mee op de trein en maken werk van een klimaatactieplan. Dankzij de samenwerking op streekniveau kunnen deze gemeenten inspiratie opdoen bij elkaar en leren van elkaars ervaringen. Door gezamenlijke klimaatacties te ondernemen kunnen ook schaalvoordelen gerealiseerd worden.

Contact

dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Naïma Lafkioui- naima.lafkioui@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 44
Frederika Torfs- frederika.torfs@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 36
Kim Rienckens- kim.rienckens@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 15
Saskia Van der Stricht- saskia.van.der.stricht@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 78 16

Netwerkmoment burgemeestersconvenant