Klimaat en energie

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft niet alleen rationeel en duurzaam energiegebruik na bij het eigen personeel en in de eigen gebouwen, maar wil ook een voorbeeldfunctie vervullen voor burgers, gemeenten, verenigingen en bedrijven.
Daarvoor ontwikkelt de Provincie tal van initiatieven zoals het organiseren van de campagne Energiejacht voor kansengroepen, de campagne Word Energieke School voor MOS-basisscholen en de groepsaankoop 100% groene stroom zowel voor lokale overheden als burgers als voor bedrijven. De Provincie streeft er ook naar om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en ondersteunt burgerinitiatieven die klimaatverandering beperken.

Energie besparen

Om minder CO2 uit te stoten, is de belangrijkste stap eerst energie besparen. Via www.bouwwijs.be vind je campagnes en acties die aanzetten tot energiebesparing en vind je ook terug wat de Provincie zelf onderneemt om energie te sparen.

Wind-, water- en zonne-energie

Energie besparen helpt om de CO2-uitstoot binnen te perken te houden, maar ook hernieuwbare energie draagt zijn steentje bij. De Provincie Oost-Vlaanderen investeert daarom in wind-, water- en zonne-energie.

Klimaat

De Provincie Oost-Vlaanderen streeft ernaar om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en ondersteunt burgerinitiatieven die klimaatverandering beperken.