Energie besparen

Om minder CO2 uit te stoten, is de eerste en belangrijkste stap energie besparen. Via www.bouwwijs.be vind je campagnes en acties die aanzetten tot energiebesparing. Je vindt hier ook informatie over de groepsaankopen 100% groene stroom en zonnepanelen. De Provincie streeft er naar om klimaatneutraal te worden tegen 2050 en ondersteunt concrete projecten van energieambassadeurs die bijdragen tot de energietransitie in de provincie Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Rechts vind je onder Subsidies/Reglementen meer info rond de Subsidie Energieambassadeurs.