Subsidie energieambassadeurs

Officiële benaming

Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies aan energieambassadeurs voor de uitvoering van concrete projecten die bijdragen tot de energietransitie in Oost-Vlaanderen met als doel de CO2-uitstoot te verminderen.

Deze subsidieregeling wil concrete projecten die bijdragen tot de vermindering van CO2-uitstoot in de provincie Oost-Vlaanderen stimuleren door een subsidie toe te kennen. Dit past binnen de beleidsdoelstelling van de Provincie om klimaatgezond te worden tegen 2050.

Wie?

Het subsidiereglement richt zich naar Oost-Vlaamse organisaties met rechtspersoonlijkheid:

  • verenigingen
  • scholen
  • steden en gemeenten
  • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
  • ondernemingen

De organisatie moet een lokale werking in de provincie Oost-Vlaanderen hebben.

Om in aanmerking te komen voor een subsidie, moet een project aan een aantal subsidiecriteria voldoen. De verplichte criteria zijn:

  • een daadwerkelijke bijdrage aan de energietransitie met als doel de CO2-uitstoot in Oost-Vlaanderen te verminderen en klimaatgezond te worden tegen 2050.
  • concrete en haalbare doelstellingen en resultaten
  • een visie op langere termijn: verminderde CO2-uitstoot blijft tastbaar na de projectperiode/kennis en ervaring worden verspreid
  • betrokkenheid en gedragsverandering van de (afgebakende) doelgroep via communicatie en sensibilisering
  • resulteert in zichtbare realisaties op het terrein

Daarnaast zijn er nog 12 optionele criteria (zie subsidiereglement). Een adviescommissie (bestaande uit medewerkers van één of meer diensten van de Provincie en/of deskundigen van andere instanties) beoordeelt de ingediende projecten.

De aangevraagde subsidie kan minimaal 2.000 euro en maximaal 20.000 euro per project bedragen.

Voor het budgetjaar 2017 moeten aanvragen ingediend zijn voor 1 oktober 2017. Daarna moeten projecten voor 1 april van elk jaar ingediend te worden.

Onderaan deze pagina vind je het subsidiereglement, de handleiding en het aanvraagformulier.

Contact

Dienst Milieubeleidsplanning
Saskia Van der Stricht / Stijn Vandamme
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
energieambassadeurs@oost-vlaanderen.be