Provinciaal beleid

Netwerk Nachtzorg in Oost-Vlaanderen

Top

Hierbij werken diverse thuiszorgpartners samen om de nachtzorg te kunnen verzekeren. Dit zijn de oppasdiensten, de thuisverpleging, de nachthotels en de diensten gezinszorg Oost-Vlaanderen. Daarvoor krijgen zij een subsidie voor nachtprestaties van 50 000 EUR.

Focusgroep mantelzorg en zicht op mantelzorg

Top

In september 2016 wordt het rapport zicht op mantelzorg en focusgroepen mantelzorg toegevoegd aan de documenten onderaan deze pagina.

Provinciale Mantelzorgdag

Top

In 2016 organiseerde de provincie Oost-Vlaanderen een Provinciale Mantelzorgdag. Onderaan deze pagina kan je presentaties en foto's van deze dag terugvinden.

Contact