Subsidie voor drempelverlagende projecten 'Doorstroom van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid'

Officiële benaming

Subsidie voor drempelverlagende projecten 'Doorstroom van onbetaalde arbeid naar betaalde arbeid'

Wat is dit?
Deze subsidie gaat naar projecten die:

  • De drempels tot de betaalde arbeidsmarkt verlagen voor mensen met een grote afstand tot die arbeidsmarkt.
  • De doorstroomwerking binnen activerende werkvloeren versterken in al hun facetten.
  • De randvoorwaarden creëren die noodzakelijk zijn om de beoogde doelgroep een plaats te geven binnen de betaalde arbeidsmarkt.
  • De kloof verkleinen tussen actoren binnen de onbetaalde en betaalde arbeidsmarkt.

Wie kan dit aanvragen?
Elke organisatie met:

  • een werking op het grondgebied van Oost-Vlaanderen;
  • die activerende werkvloeren aanbiedt aan personen met een grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt;
  • én inspanningen levert om deze personen toe te leiden naar de betaalde arbeidsmarkt.

Deze organisaties dienen binnen hun arbeidsmatige activiteiten aandacht te hebben voor arbeid en zorg op maat binnen een trajectmatige context.

Ook organisaties die expertise hebben op het vlak van tewerkstellingsproblematiek van personen met een arbeidsbeperking en/of arbeidshandicap komen in aanmerking.

Je kan de subsidie aanvragen vanuit één of meerdere organisaties. In dat geval stel je een eindverantwoordelijke voor het dossier aan. Er moet steeds een activerende werkvloer betrokken zijn bij de uitvoering van het project.

Het maximaal budget per project bedraagt op jaarbasis 25 000,00 EUR. Een project kan 1, 2 of 3 jaar lopen.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je vult het aanvraagformulier in en vermeldt hoeveel doorstroombegeleidingsmaanden je in het budgetjaar wil realiseren.

Als je subsidieaanvraag gebeurt binnen een samenwerkingsverband, dient elke partner een werkingsfiche in. Deze maakt integraal deel uit van de subsidieaanvraag.