Subsidie voor activerende werkvloeren

Officiële benaming

Subsidie voor activerende werkvloeren

Wat is dit?

Het provinciebestuur kent de subsidieaanvrager een inspanningspremie 'doorstroom' toe op basis van het aantal toegekende doorstroombegeleidingsmaanden. De maximale duur van een doorstroombegeleiding is 24 maanden.

Wie kan dit aanvragen?

Elke organisatie met:

  • een werking op het grondgebied van Oost-Vlaanderen;
  • die activerende werkvloeren aanbiedt aan personen met een grote afstand tot de betaalde arbeidsmarkt;
  • én inspanningen levert om deze personen toe te leiden naar de betaalde arbeidsmarkt.

Deze organisaties moeten binnen hun arbeidsmatige activiteiten aandacht hebben voor arbeid en zorg op maat binnen een trajectmatige context.
Je kan de subsidie aanvragen vanuit één of meerdere organisaties. In het laatste geval stel je een eindverantwoordelijke voor het dossier aan.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Je vult het aanvraagformulier in en vermeldt hoeveel doorstroombegeleidingsmaanden je in het budgetjaar wil realiseren.

Als je subsidieaanvraag gebeurt binnen een samenwerkingsverband, dient elke partner een werkingsfiche in. Deze maakt integraal deel uit van de subsidieaanvraag.