Samen aan de slag

Je hebt een heel concrete vraag die je cijfermatig wilt onderbouwen, maar je weet niet hoe er aan te beginnen? Je vond redelijk veel cijfers, maar weet niet hoe je die moet interpreteren?

Het Steunpunt Sociale Planning beperkt zich niet alleen tot het leveren van informatie. We helpen je er mee aan de slag te gaan. Zo zetten we onder meer in op:

  • vraagverduidelijking;
  • het samen bepalen van de meest relevante indicatoren;
  • deskundigheidsbevordering wat betreft de interpretatie van cijfers en kaartjes;
  • hulp bij de analyse van het verzamelde materiaal.

Contact

Team Sociale Planning en Netwerking
tel.09 267 75 15
socialeplanning@oost-vlaanderen.be