Begeleidingen

PISAD biedt individuele begeleiding aan (beginnende) gebruikers en hun omgeving en doet dit binnen het spectrum van vroeginterventie.

We starten onze begeleidingen op met elke jongere onder de 26 jaar die zichzelf aanmeldt of aangemeld wordt, en die zich in de fase 'experimenterend', 'riskant' of 'licht problematisch' gebruik bevindt. Met personen vanaf 26 jaar of die zich in de fase van 'misbruik en afhankelijkheid' bevinden, doen we een intake-gesprek met als doel hen warm te kunnen doorverwijzen naar de voor hen meest geschikte gespecialiseerde hulpverlening.

Onze begeleidingen bestaan uit kortdurende interventies (5 à 10 sessies). Deze gesprekken gaan bij voorkeur door op school of bureel, indien nodig plannen we een huisbezoek. De gesprekken zijn gratis.

Afsprakenblad

Jongeren

Je hebt de wil om iets aan je druggebruik te doen en je kiest voor een kader met duidelijke afspraken, dan kan je steeds bij ons terecht voor een begeleiding op maat.

Ouders

Als je kind drugs gebruikt kan je bij PISAD terecht voor een begeleiding op maat in een kader met duidelijke afspraken. Ook indien je vermoedt dat je kind drugs gebruikt, kan je bij PISAD terecht. Deze begeleiding heeft aandacht voor het druggebruik van je kind maar ook voor de ondersteuning van jou als ouder in de aanpak van de problematiek.

Professionelen

Zowel op preventief als op begeleidend vlak werkt PISAD nauw samen met de scholen, de CLB’s, de schoolmaatschappelijke diensten en de jeugdbegeleidende diensten. Met dit samenwerkingsverband werd de aanpak van de drugproblematiek bij jongeren een gedeelde verantwoordelijkheid van de gemeentelijke en de provinciale overheden.

Oudergroep

Praat eens met een andere ouder...