Regionale platformen voor lokale ouderenadviesraden

In samenwerking met het regionaal welzijnsoverleg organiseert het provinciebestuur in de zes regio's minimaal tweemaal per jaar platformen van lokale ouderenadviesraden. Onderaan deze pagina vind je de coördinaten van de 6 contactpersonen en een kaartje met de lokale ouderenadviesraden per regio.

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Daphne Sasanguie- daphne.sasanguie@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 27

Verslagen regionale platformen

Inspirerende statuten lokale ouderenadviesraden

Inspirerende huishoudelijke reglementen

Inspirerende afsprakennota's

Inspirerende adviezen

Inspirerende memoranda