Provinciale Adviesraad voor Ouderen(PAO)

Provinciale Adviesraad Ouderen

(Bron:POV)

Wat?

Top
  • De Provinciale Adviesraad voor Ouderen (PAO) geeft adviezen aan de provinciale beleidsvoerders over alle onderwerpen die ouderen aanbelangen.
  • De Adviesraad geeft inspraak aan ouderen op provinciaal vlak.
  • De Adviesraad is een gesprekspartner van het provinciebestuur.

Statuten

Top

De statuten vind je onderaan deze pagina.

Samenstelling

Top

De PAO bestaat uit 7 afgevaardigden uit de Oost-Vlaamse erkende socioculturele verenigingen voor ouderen, 6 vertegenwoordigers van de ankerpunten voor regionaal welzijnsoverleg, 6 niet-georganiseerde ouderen en 4 experten.

Onderaan deze pagina bij 'documenten' vind je de juiste contactgegevens van deze PAO leden.

Hersamenstelling

Top

Je vindt de bijhorende documenten onderaan deze pagina.

Open oproep

Top

Zin om aan te sluiten bij de Provinciale Adviesraad Ouderen ?

Je bent oud en wijs genoeg om je zegje te doen, ook zonder dat je lid bent van een seniorenvereniging?
Je bent op de hoogte van wat ouderen bezighoudt en je wilt die informatie gebruiken om mee te denken over het provinciaal beleid?

Per welzijnsregio in Oost-Vlaanderen zoeken we 1 niet-georganiseerde oudere om de Provinciale Adviesraad Ouderen te vervolledigen.
Seniorenverenigingen en regionale afgevaardigden zijn reeds vertegenwoordigd in de adviesraad.
Deze adviesraad bestaat al sinds 1994 en komt 5 keer per jaar samen in het Provinciaal Administratief Centrum Het Zuid in Gent. Daarnaast diepen de leden inhoudeljke thema's verder uit in werkgroepen.

Contact

dienst Maatschappelijke Participatie
PAC Het Zuid
Woodrow Wilsonplein 2
9000 Gent

Daphne Sasanguie- daphne.sasanguie@oost-vlaanderen.be
tel.09 267 75 27