Ondersteuningsaanbod preventieve gezinsondersteuning

Nieuw aanbod: begeleiding op maat Huizen van het Kind

Top

Een Huis van het Kind is een samenwerkingsverband van verschillende lokale organisaties. Die samenwerking tot stand brengen, instaan voor een geïntegreerd en goed afgestemd lokaal aanbod preventieve gezinsondersteuning is geen sinecure. Daarom zet het provinciebestuur in op maatwerk voor Oost-Vlaamse gemeenten waar men een Huis van het Kind wil opstarten of verder uitbouwen.

Wat?

Een procesbegeleider begeleidt de coördinator en het samenwerkingsverband naar concretisering, verdieping, verandering.
De procesbegeleider ondersteunt bij het kritisch reflecteren over de werking van het Huis van het Kind, om keuzes te maken over de verdere stappen en concrete acties te formuleren en uit te voeren.
Een begeleidingstraject bestaat uit een traject van 6 tot 18 begeleidingsuren, uit te voeren vóór eind november 2017.

Vaste elementen:

 • Een afstemgesprek om een plan van aanpak op te maken.
 • Begeleidingsmomenten afwisselend op de locatie van het betreffende Huis van het Kind en bij VCOK.
 • Op het einde focus op evalueren en verder verankeren van de opgedane ervaringen naar inhoud en proces tijdens het traject.

Voor wie?

Alle Oost-Vlaamse (groepen van) gemeenten die bezig zijn met de opstart of uitbouw van een samenwerkingsverband Huis van het Kind (dus ook de samenwerkingsverbanden die in 2016 begeleid werden).

Instapvoorwaarden

 • De deelnemer heeft een basiskennis over doel en achterliggende visie op Huis van het Kind.
 • De deelnemer heeft het mandaat van een lokaal bestuur en/of het samenwerkingsverband om keuzes te maken of beslissingen te nemen.
 • Het traject word gevolgd door minstens 2 deelnemers.
 • Elke deelnemer heeft de nodige tijd om te investeren in het traject: per contactuur minstens evenveel tijd voor het uitvoeren van tussentijdse opdrachten.

Geïnteresseerd?

Neem uiterlijk op 23 februari contact op met het provinciaal steunpunt gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be.

Save the date: 28 april & 20 oktober: Oost-Vlaamse trefdagen preventieve gezinsondersteuning

Top

Op vrijdagvoormiddag 28 april en 20 oktober 2017 verzamelen we iedereen die in Oost-Vlaanderen werkt rond preventieve gezinsondersteuning en de Huizen van het Kind in Gent. We zetten opnieuw in op uitwisseling en inspiratie.
Meer info over het programma en inschrijvingsmodaliteiten volgt later.

Zijn er thema's die je graag behandeld wil zien? Geef zeker een seintje via opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be.

Vormingsaanbod in Gent: pedagogisch adviseren - onderhandelen en bemiddelen

Top

Het provinciebestuur slaat de handen in elkaar met EXPOO en VCOK en plant 2 vormingstweedaagses in het provinciehuis in Gent.

Op 21 april en 16 mei organiseert VCOK een trainingstweedaagse over onderhandelen en bemiddelen, specifiek voor de context van samenwerkingsverbanden Huis van het Kind.
Men werkt aan effectief communiceren en onderhandelen, en reikt een manier aan om met meningsverschillen om te gaan, zonder in een conflict terecht te komen. De deelnemers krijgen tips om verschillende versies en standpunten op één lijn te krijgen, zonder dat er winnaars en verliezers zijn. Meer info en inschrijven bij VCOK (info@vcok.be).

Op 14 en 21 september organiseert EXPOO de basismodule pedagogisch adviseren. Dit is een tweedaagse training die bestaat uit een mix van theorie en praktijk over pedagoisch adviseren aan ouders van kinderen en jongeren. Meer info en inschrijven kan via de link onderaan deze pagina.

Gratis activiteitenaanbod over opvoeden

Top

Het provinciebestuur biedt Oost-Vlaamse gemeenten zonder gesubsidieerd Huis van het Kind een aantal interactieve vormingen en workshops over opvoeden aan voor kinderen en ouders.

De vormingen en activiteiten worden begeleid door vormingsmedewerkers van VCOK, Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang. Het provinciebestuur staat in voor de vergoeding van de begeleiders. De gemeente zelf zorgt voor de locatie, logistiek, bekendmaking en ontmoetingsmogelijkheid achteraf.

Mogelijke lezingen en workshops (voor meer info, zie het document 'Activiteitenaanbod 2017' onderdaan deze pagina):

 • Interactieve lezingen over een opvoedthema:
  1. Opvoeden algemeen.
  2. Baby's en peuters.
  3. Kinderen 3 - 12 jaar.
  4. Jongeren + 12 jaar.
 • Activiteiten voor kinderen en ouders

Belangrijk: een eventuele annulatiekost zal niet gedragen worden door het provinciebestuur, maar door het organiserende lokale bestuur.

Voor alle informatie neem contact op met de administratieve medewerkers van VCOK en zij helpen je graag verder:

 • Timothy Verhulst
  tel: 09 232 47 36
  timothy@vcok.be
 • Sofie De Schinckel
  tel: 09 235 28 45
  sofie@vcok.be

Contact

Steunpunt preventieve gezinsondersteuning Oost-Vlaanderen
Liesebet De Crop
PAC Het Zuid
Woordrow Wilsonplein 2 - 9000 Gent
tel.09 267 75 17 - 0478 97 03 50
opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be