Internationale samenwerking

Internationale samenwerking

Top

De Provincie Oost-Vlaanderen zet zich in voor een rechtvaardige, duurzame en solidaire wereld. Dit gebeurt via educatie en sensibilisering in het Noorden en het ondersteunen van projecten in het Zuiden en Oost-Europa, in samenwerking met Oost-Vlaamse partners.

Naast een structureel partnerschap met 3 regio's in de Filipijnen, Ecuador en Rwanda steunen we vierde pijler organisaties, gemeenten en ngo's die bijdragen aan duurzame ontwikkeling in het Zuiden.

In Oost-Europa focust de werking zich op welzijns- en gezondheidsprojecten georganiseerd door 4de pijlerorganisaties.

Een meer duurzame samenleving is pas mogelijk als die kan steunen op de inzet en betrokkenheid van alle besturen, organisaties, bedrijven en burgers. Daarom bieden we ook in onze eigen provincie steun aan gemeenten, scholen en organisaties die inzetten op wereldburgerschap en zich actief engageren om de VN duurzame ontwikkelingsdoelen te verwezenlijken.

Wereldcentrum

Top

Openingsuren

Maandag 9-12.30 uur en 13.30-17 uur
Dinsdag 9-12.30 uur en 13.30-17 uur
Woensdag 9-12.30 uur en 13.30-17 uur
Donderdag Enkel op afspraak tussen 9 en 17 uur
Vrijdag 9-12.30 uur en 13.30-17 uur

Bezoekadres

Leopoldskazerne
Blok C, 2de verdieping
Gaspar de Craeyerstraat 2
9000 Gent

Postadres

PAC Zuid
W. Wilsonplein 2
9000 Gent


Contact

Marie-Paule De Wael
Beleidscoördinator ontwikkelingssamenwerking Wereldcentrum
09 265 99 73

Wereldcentrum
tel.09 265 99 71
wereldcentrum@oost-vlaanderen.be

Internationale solidariteit in het Zuiden

Oost-Vlaanderen werkt samen met partners in Ecuador, de Filipijnen en Rwanda aan duurzame veranderingsprocessen. Aanvullend ondersteunen we organisaties in Oost-Vlaanderen die samenwerken met partners in het Zuiden.

11.11.11 krijgt als koepel van de Vlaamse Noord-Zuid beweging een jaarlijkse ondersteuning.

Internationale solidariteit in Oost-Europa

De Provincie Oost-Vlaanderen steunt welzijns- en gezondheidsprojecten van 4de pijlerorganisaties in Oost-Europa.

Internationale solidariteit in Oost-Vlaanderen

Het werken aan een solidaire en vreedzame samenleving is één van de beleidsdoelstellingen van het provinciebestuur. Om wereldburgerschap te stimuleren en het draagvlak voor internationale solidariteit te vergroten, heeft het provinciebestuur verschillende instrumenten en partners.

Provinciale Adviesraad (PAR)

De Provinciale Adviesraad of PAR evalueert en geeft advies over het provinciale beleid inzake Noord-Zuidsamenwerking. De adviesraad geeft advies op vraag van het bestuur of op eigen initiatief.