Toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen.

De Provincie Oost-Vlaanderen zet in op volgende werkingen:

Onderzoek en screenings

Hoe toegankelijk is de Provincie Oost-Vlaanderen voor bijv. mensen met een beperking? En wanneer zijn websites toegankelijk voor slechtzienden?

Informatie, studiedagen en publicaties

Particulieren, overheidsdiensten, architecten kunnen voor informatie inzake wetgeving, subsidiemogelijkheden en algemene infovragen terecht bij Private stichting - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.
Hun contactgegevens vind je onderaan deze pagina.