Toegankelijkheid

Integrale toegankelijkheid betekent dat alle voorzieningen (zowel gebouwen als open ruimten en diensten) voor wonen, leven en werken effectief bereikbaar, toegankelijk en bruikbaar zijn voor iedereen. Met andere woorden dat iedereen zelfstandig en op een gelijkwaardige wijze gebruik kan maken van alle voorzieningen.

Het Provinciaal Steunpunt Toegankelijkheid zette zich tot 2016 in op volgende werkingen.

Onderzoek en screenings

Systematische doorlichting van openbare gebouwen, domeinen en groengebieden in Oost-Vlaanderen moet het mogelijk maken de toegankelijkheid in kaart te brengen en de toegankelijkheid van het provinciaal patrimonium te verbeteren.

Ondersteuning van lokale besturen

Voor algemene en technische vragen kan je vanaf 1 maart 2016 terecht bij Private stichting - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Alle gegevens vind je onderaan deze pagina.

Aangepast vervoer

Hoe geraak je aan dat toegankelijk gebouw? Aangepaste vervoersvormen voor personen met een verminderde mobiliteit.

Info- en meldpunt

Particulieren, overheidsdiensten, architecten kunnen voor informatie inzake wetgeving, subsidiemogelijkheden en algemene infovragen terecht bij Private stichting - Agentschap Toegankelijk Vlaanderen.

Projecten

Open Monumentendag - Grensoverschrijdend winkeltoerisme - Diner in het donker

Aangepast vervoer