Principes

Alarmfasen

In heel België is de rampenbestrijding op dezelfde manier georganiseerd.

Disciplines

Iedere rampsituatie wordt bestreden door teams van mensen. In de rampenbestrijding hebben we het over vijf disciplines, die gecoördineerd samenwerken.

Zonering van het rampterrrein

Het rampterrein wordt ingedeeld in zones, afgesloten door perimeters. Deze zonering geschiedt in functie van de veiligheid en ter verbetering van de coördinatie.

Noodplannen

Noodplannen beschrijven hoe te reageren op diverse noodsituaties.

Informatie

Informatie en communicatie zijn bij rampen essentieel. We kunnen dit pakket in drie luiken opsplitsen: