Preventie

Gouverneur André Denys organiseerde op 18 november 2008 een eerste infosessie over veiligheid en inbraak- en brandpreventie.

Doel van de infosessies

Top

Het bewaken van het veiligheidsgevoel van de burger is een prioriteit. Fenomenen die dit gevoel beïnvloeden zijn zelden toe te wijzen aan één aspect. Infosessies zijn een middel voor concreet overleg en afstemming tussen verschillende partners (preventie-adviseurs, brandweer en politie) en ze bieden een platform tot het maken van concrete, duurzame afspraken over inbraak- en brandpreventie.

Sensibilisering burger

Top

Veiligheid hangt niet alleen af van brandweer en politie, maar ook de burger kan zelf veel maatregelen toepassen. De praktische tips van de federale overheidsdiensten zijn samengevat in meerdere brochures. U vindt ze onderaan deze pagina.