Je bent hier: Home > Over de provincie > Veiligheid

Veiligheid

Een natuurramp of een ramp door een technische of menselijke fout is nooit weg te denken uit onze samenleving. Rampenbestrijding en zorg voor veiligheid zijn dan ook van groot belang. Het provinciebestuur, meer bepaald de gouverneur, heeft in deze context een belangrijke rol:

  • handhaving van rust en orde,
  • verzekering van de veiligheid van personen en eigendommen,
  • coördinatie bij zware rampen,
  • communicatie naar de bevolking toe,
  • opleiding van politie, brandweer en medisch personeel.

Alarmfasen

Top

Alarmfasen zijn een aanduiding voor de ernst en de omvang van de ramp. Zij geven aan wie instaat voor de algemene coördinatie en welke middelen kunnen ingezet worden.

fasen grondgebied coördinatie middelen plan

gemeentelijke fase

gemeente


burgemeester


gemeentelijke middelen + versterking (brandweer, civiele bescherming)

gemeentelijk algemeen nood- en interventieplan

provinciale fase


een of meerdere gemeenten


gouverneurgemeentelijke middelen + versterking (brandweer, civiele bescherming, federale en lokale politie, defensie)

provinciaal algemeen nood- en interventieplan

federale fase


een of meerdere
provincies

minister van Binnenlandse Zaken

alle


federaal noodplan

Wat moet jij doen ?

Top

Enkele algemene richtlijnen die voor bijna alle crisissituaties gelden:

  • blijf kalm,
  • verwittig de 100-centrale en jouw omgeving,
  • luister naar radio en televisie,
  • vermijd ramptoerisme,
  • spaar het telefoonnet.

Meer info ?

Top

Kijk onderaan bij de documenten of op de verschillende subpagina's.

Contact

Federale directie Civiele veiligheid
Federaal huis
Kalandeberg 1
9000 Gent
09 269 82 63
luc.bauwens@oost-vlaanderen.be

Opleiding Dringende Geneeskundige Hulpverlening

Een hulpverlener-ambulancier mag alleen instaan voor het dringend ziekenvervoer als hij/zij in het bezit is van een geldige 100-badge. Om een 100-badge te krijgen moet de kandidaat een basiscursus en een stage volgen. De badge wordt uitgereikt door de FOD Volksgezondheid.

Info bij rampen

In geval van een ramp kan u snel accurate informatie vinden op onze crisisblog (zie link onderaan). Het kan gaan om:

Principes

Provinciale veiligheidscel

De provinciale veiligheidscel is een multidisciplinaire groep. Zij bestaat uit:

Medov vzw

De 65 Oost-Vlaamse steden en gemeenten vormen samen de vzw Medov (medisch Oost-Vlaanderen). De vzw houdt zich bezig met de medische problematiek in Oost-Vlaanderen.

CAMHIE

CAMHIE is de afkorting van Computer-Assisted Modelling of HAZMAT Incident Emissions. Duidelijker gezegd: CAMHIE berekent de contour van een gifwolk. De contour kan op een kaart gelegd worden zodat de omvang en implicaties van het incident duidelijk worden.

Rampenschade

Informatie over de werking van het rampenfonds. Wat moet je doen als je slachtoffer bent van een natuurramp? Formulieren voor het aanvragen van een financiële tussenkomst.

Wapenwet

De bevoegdheid van de gouverneur in het kader van de wapenwetgeving werd sterk uitgebreid en dit krachtens de wet van 8 juni 2006 houdende regelgeving van economische en individuele activiteiten met wapens (B.S. 09.06.2006).

Wat bij een evacuatie?

Overstromingen, ontsnapping van gevaarlijke stoffen en andere noodsituaties kunnen ertoe leiden dat mensen tijdelijk hun huis moeten verlaten zodat ze zich buiten de gevarenzone bevinden. In het kader van de noodplanning kan de bevoegde overheid (burgemeester, gouverneur of minister) omwille van de veiligheid beslissen om te evacueren. Het is belangrijk om op dat moment een aantal punten in acht te nemen:

Preventie

Gouverneur André Denys organiseerde op 18 november 2008 een eerste infosessie over veiligheid en inbraak- en brandpreventie.